TLS419 Giysi Kalıpçılığı

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS419
Ad Giysi Kalıpçılığı
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FÜSUN DOBA KADEM


Dersin Amacı

Konfeksiyonda giysi kalıbı kavramını oluşturmak ve bir giysi kalıbını çizebilme becerisini kazanmak.

Dersin İçeriği

Konfeksiyonda Üretim Adımları. Giyim ve giysi kavramı. Ölçü türleri ve ölçü alma teknikleri. Vücut ölçüleri ile kalıp ölçüleri arasındaki ilişki. Giysi kalıbı (temel kalıp, model kalıbı, üretim kalıbı). Kalıp serilendirme teknikleri. Çeşitli giysiler için kalıp çalışmaları. Manuel kalıp hazırlama uygulamaları. Konfeksiyonda CAD ve CAM sistemleri. CAD sistemi menü özellikleri ve fonksiyonları. Konfeksiyon teknolojisinde giysi bakım talimatları.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

DOBA KADEM F., Konfeksiyon Teknolojisi Ders Notları, Çukurova Üniversitesi, 2022

Notlar

Giysi kalıp teknolojisi web adresleri


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Konfeksiyonda giysi kalıbı kavramını oluşturur
ÖÇ02 Bir giysinin artistik çizimini kavrar
ÖÇ03 Bir giysi kalıbını çizebilme becerisini kazanır
ÖÇ04 Konfeksiyonda Üretim Adımlarını kavrar.
ÖÇ05 Ölçü türleri ve ölçü alma tekniklerini öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Konfeksiyonda Üretim Adımları. ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Giyim ve giysi kavramı. ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Ölçü türleri ve ölçü alma teknikleri. ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Vücut ölçüleri ile kalıp ölçüleri arasındaki ilişki. ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Giysi kalıbı (temel kalıp, model kalıbı, üretim kalıbı). Kalıp serilendirme teknikleri. ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
6 Çeşitli giysiler için kalıp çalışmaları. ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 Manuel kalıp hazırlama uygulamaları. ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Laboratuvarda kalıp uygulama ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 Konfeksiyonda CAD ve CAM sistemleri. ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 CAD sistemi menü özellikleri ve fonksiyonları. Örnekler ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Kalıp Örnekleri-2 ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Kalıp örnekleri-3 ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
14 Çizim örneklerini değerlendirme ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Konfeksiyon teknolojisinde giysi bakım talimatları. ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS