TLS421 Moda ve Tasarım

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS421
Ad Moda ve Tasarım
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. BELKIS ZERVENT ÜNAL


Dersin Amacı

Tasarım, endüstriyel tasarım, tekstilde tasarım ve moda tasarımı konularıyla ilgili temel bilgileri, teknikleri, faydaları öğretmek.

Dersin İçeriği

Tasarım ve faydaları. Endüstriyel tasarım ve tekstilde tasarım. Marka ve markalaşma. İnovasyon. Yeni Ürün Geliştirme. Moda ve moda tasarım. Bilgisayar destekli tasarım sistemleri.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Ders Koordinatörü tarafından hazırlanan ders notları

Notlar

Watson, L., Modaya Yön Verenler, Elma Basım, Güncel Yayıncılık, 2002 Bowles, M., Isaac C., Dijital Tekstil Tasarımı, Elma Basım, Güncel Yayıncılık, 2009


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tasarımın temel ilkelerini tanımlar
ÖÇ02 Tasarım çeşitlerini sıralar.
ÖÇ03 Yeni ürün geliştirme sürecini özetler.
ÖÇ04 Seçilmiş tasarım programlarını tanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tasarım, Tasarımın öğeleri, Tasarımın avantajları Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Endüstriyel tasarım Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Tekstilde tasarım Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Tekstil tasarımında yeni yönelimler Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Firma kimliği ve markalaşma Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 İnovasyon Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Yeni ürün geliştirme Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders Notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Yeni ürün geliştirme sürecinin başarısında etkili olan faktörler Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Moda ve moda tasarımı Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Bilgisayar destekli tasarım sistemleri Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Bilgisayar destekli tasarım sistemleri-2 Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Tekstil tasarımında kullanılan paket programlar Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Tekstil tasarımında kullanılan paket programlar-2 Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS