TLS423 İş Etüdü

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS423
Ad İş Etüdü
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. EMEL CEYHUN SABIR


Dersin Amacı

İşletmelerde verimlilik ve etken olmayan sürelere yönelik dizgisel araştırma yapmak

Dersin İçeriği

İş Etüdü, verimlilik, İş etüdü ve üretim yönetimi, Etken olmayan süreler ve çözüm yöntemleri, İşletmelerde malzeme dolaşımı, işletmelerde fabrika düzeni, metot etüdü, iş ölçümü, standart süre ölçümü, örnekler

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul yoktur

Kaynaklar

Öğretim elemanının ders notları

Notlar

1-Z. Akal, İş Etüdü, MPM yayınları, yayın no 19, Ankara. 2-ALİ ÖZDEMİR, ORGANİZASYON VE İŞ ETÜDÜ, sayfa 58, google books, 2022.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Verimlilik ve verimsizlik kavramlarını öğrenir
ÖÇ02 Verimlilik kavramını, verimlilik türlerini öğrenir
ÖÇ03 Verimlilik ve insan faktörünü öğrenir
ÖÇ04 İşletme kaynaklarındaki verimsizliği ölçmeyi öğrenir
ÖÇ05 İşletmede iş etüdü yoluyla dizgisel kayıt tutmayı, neden-sonuç ilişkisi ile problem çözmeyi ve işlerin standart süresini hesaplamayı öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 2
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 iş etüdü ve verimlilik giriş ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Verimlilik kavramı Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Temel iş kapsamı Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 İşyerinde etken olmayan süreler Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 İşyerinde malzeme dolaşımı Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 İşyerinde üretim türleri ve yerleşim düzenleri Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 İşyeri ortam koşulları ve insan faktörü Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Metot etüdü-esaslar, etüt formları Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Metot etüdü-mevcut durum analizi Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Metot etüdü- önerilen durum, etüt formları Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Standart zaman- ölçüm ve esaslar Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 İş Ölçümü-tanımlar, formlar Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 örnekler Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 Sektörel örneklerle metot etüdü Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları dvzcfbvxcgvnb Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS