TLS425 Tekstilde Maliyet Hesapları

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS425
Ad Tekstilde Maliyet Hesapları
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. PINAR DURU BAYKAL


Dersin Amacı

Maliyet kavramı ve maliyet sistemleri hakkında temel bilgileri kazandırmak, birim maliyet hesaplama ilke ve yöntemlerini öğretmek

Dersin İçeriği

Maliyet hesapları ilke ve kavramları. Maliyet Muhasebesinin Amaçları, Maliyet-Gider-Harcama Kavramları, Üretim Maliyetleri, Maliyetlerin Sınıflandırılması Finansal tablolar. Malzeme, işçilik, genel imalat maliyetleri. Maliyetlerin dağıtılması. Safha ve sipariş maliyet sistemleri. Karar, kontrol ve başarı değerlendirme aracı olan bazı önemli yönetim muhasebesi metotları.

Dersin Ön Koşulu

yoktur

Kaynaklar

1-BURSAL, N., ERCAN, Y., Maliyet Muhasebesi-İlkeler ve Uygulama, Der yayınları, yayın no : 103, 1992, İstanbul.  2-ÇALDAĞ, Y., Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, 2004, Ankara.  3-KÜÇÜKSAVAŞ, N., Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Kare yayınları, 2006, İstanbul. 4-Ders notları ve ilgili makaleler

Notlar

Ders notları ve referans kitaplar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bir işletmede üretim maliyetlerinin türlerini ve bunların ürün maliyetini etkileyiş şeklini analiz edebilme becerisi kazanır
ÖÇ02 Ürün birim maliyetini hesaplama becerisi kazanır
ÖÇ03 Finansal tabloları okuma ve değerlendirme becerisi kazanır
ÖÇ04 Üretimin karlılığını analiz etme becerisi kazanır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 2
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Maliyet kavramı, tanımlar, maliyet muhasebesinin amaçları, Tekstilde maliyetlere toplu bakış Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Finansal tablolar; bilanço, gelir tablosu, satılan malların maliyeti tablosu, tabloların oluşturulması, okunması, yorumlanması Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
3 Maliyet türleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Malzeme maliyetleri-malzeme türleri; dolaysız (direkt) malzeme, dolaylı (indirekt) malzeme, malzeme miktarı; optimum sipariş miktarı ve asgari stok Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
5 Malzeme maliyetleri-stok kontrolü, malzeme değerleme yöntemleri; maliyet temeline göre (ortalama yöntem, FIFO, LIFO), pazar fiyatına göre, sabit fiyat Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
6 Malzeme maliyetlerinin saptanması ve kaydı, örnekler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
7 Malzeme maliyetleri problem çözümü Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 İşçilik maliyetlerinin saptanması ve kaydı, örnekler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
10 Genel imalat maliyetleri, türleri,amortisman maliyetleri hesabı Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
11 Genel imalat maliyetlerinin bütçelenmesi, örnekler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
12 Maliyet yerleri; esas, tali,yardımcı maliyet yerleri,maliyet dağıtım tablosu oluşturulması Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
13 1., 2. ve 3. dağıtım, hesaplamalar, örnek uygulamalar Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
14 Sipariş ve safha maliyet sistemleri, birim maliyet hesabı, örnek problemler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
15 İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Problem Çözme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS