TLS427 Tekstilde Sürdürülebilirlik

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS427
Ad Tekstilde Sürdürülebilirlik
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FÜSUN DOBA KADEM


Dersin Amacı

Tekstilde sürdürülebilirlik kapsamında nelerin olduğunu öğrenmek ve bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi kazanmak

Dersin İçeriği

Tekstilde Sürdürülebilirliğin Önemi ve Amacı

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

DOBA KADEM F., Tekstilde Sürdürülebilirlik Ders Notları, Çukurova Üniversitesi, 2019

Notlar

Tekstilde sürdürülebilirlik ile ilgili web adresleri


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Yaşam döngüsü kavramını geliştirir.
ÖÇ02 Tekstilde sürdürülebilirlik kapsamında nelerin olduğunu öğrenir ve bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi kazanır.
ÖÇ03 Atık piramidi kapsamında nelerin olduğunu öğrenir
ÖÇ04 tekstilde sürdürülebilirlik ile ilgili metotların geliştirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ05 yenilenebilir enerji hakkında bilgi sahibi olur


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Sürdürülebilirlik nedir. Dünyada ve Ülkemizde Sürdürülebilirlik. ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Yaşam Döngüsü Hayatımızı Nasıl Etkiliyor. ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Tekstilde sürdürülebilirlik kapsamında neler yer almaktadır. Tekstilde sürdürülebilir hammadde nedir. ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Atık Oluşumu: Üretim ve kullanım sırasında atık oluşumu. ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Atıkların geri kazanımı-1.bölüm-elyaf ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Atıkların geri kazanımı- 2.bölüm-iplik ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Atıkların geri kazanımı-bölüm 3-kumaş ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Geri dönüşüm-ileri dönüşüm-aşağı dönüşüm ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Tekstil fabrikalarında atık su geri kazanımı. ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Tekstil fabrikalarında atık ısı geri kazanımı. ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Plastik atıkların geri kazanımı. ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Tekstilde sürdürülebilirlik kapsamında belgeler nelerdir. ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Sürdürülebilir çalışan tekstil işletmelerine bakış ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Sürdürülebilir çalışan tekstil işletmelerine bakış ve geleceğe yönelik öneriler-bölüm 2 ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS