TLS429 Kaplama ve Laminasyon

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS429
Ad Kaplama ve Laminasyon
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. OSMAN BABAARSLAN


Dersin Amacı

Tekstil endüstrisinde son yıllarda önem kazanmış olan teknik tekstiller alanında yaygın bir şekilde kullanım alanı bulan kaplama ve lamine tekstil yüzeylerinin üretim teknolojileri , teknik özellikleri ve kullanım alanları bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği

Kaplama ve Laminasyon Dersine Giriş, Kaplama Yüzey Çeşitlerinin Tanıtımı, Kaplanmış Yapı Elemanları, Kaplama Yüzeylerde Kullanılan Tekstil Materyalleri, Kaplama Yüzeylere Uygulanan Bitim İşlemleri, Basit Kaplama Prosesi, Kaplama Malzemeleri, Endüstriyel Kaplama Prosesleri

Dersin Ön Koşulu

Ön Koşul Yok

Kaynaklar

1. O. Babaarslan, Kaplama ve Laminasyon Ders Notları, ÇÜ., Müh.Fak. Tekstil Mühendisliği Bölümü, 2022, Adana

Notlar

1. A.R. Horrocks & S.C. Anand, Handbook of Technical Textiles, 2000, Woodhead Publishing Ltd and CRC Press LLC, The Textile Institute, England.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
ÖÇ02 Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
ÖÇ03 Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
ÖÇ04 Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
ÖÇ05 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kaplama ve Laminasyon Dersine Giriş Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Kaplama Yüzey Çeşitlerinin Tanıtımı Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Kaplanmış Yapı Elemanları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Kaplama Yüzeylerde Kullanılan Tekstil Materyalleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Kaplama Yüzeylere Uygulanan Bitim İşlemleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Basit Kaplama Prosesi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Kaplama Malzemeleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Endüstriyel Kaplama Prosesleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Silindirlerle Kaplama (Kalanderleme) (Milling and Calendering) Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Yayma Yoluyla Kaplama (Coating and Spreading) Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Tabaka Halinde İnceltme Tekniği (Laminating or Lamination) Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Kaplama Yüzeylerin Kullanım Alanları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Kaplama ve Laminasyon Teknolojisindeki Gelişmeler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Çok Katmanlı Birleştirme Sistemleri (Laminasyon Uygulamaları) Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS