TLZ402 Tekstilde Uygulamalı Mühendislik Eğitimi(TUME)

30 AKTS - 0-40 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 20 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ402
Ad Tekstilde Uygulamalı Mühendislik Eğitimi(TUME)
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 0-40 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 30 AKTS
Yerel Kredi 20 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür İşyeri Eğitimi (7+1,3+1 vb.)
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. BELKIS ZERVENT ÜNAL


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin tekstil üretim sürecinin uygulama deneyimini kazanmalarına ve tekstil bilgisini uygulamalarla kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği

Yapay Elyaf Üretim Teknolojisi, İplik Eğirme Teknolojisi, Dokuma Hazırlık ve Dokuma Teknolojisi, Örme Teknolojisi, Terbiye Teknolojisi

Dersin Ön Koşulu

Bahar yarıyıllarından devam mecburiyeti olan dersin bulunmaması gerekmektedir.

Kaynaklar

Daha önceki 7 yarıyılda alınan derslerin notları ve kaynakları

Notlar

Daha önceki 7 yarıyılda alınan derslerin notları ve kaynakları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İşletmenin proses aşamaları hakkında öneride bulunur.
ÖÇ02 Tekstil mühendisliği alanında seçilmiş bir konu hakkında detaylı araştırma yapar
ÖÇ03 Takım çalışmasının ruhunu kazanır
ÖÇ04 Yazılı ve sözlü sunum yapabilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 5
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Fabrikada uygulamalı eğitim-1 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
2 Fabrikada uygulamalı eğitim-2 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
3 Fabrikada uygulamalı eğitim-3 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
4 Fabrikada uygulamalı eğitim-4 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
5 Fabrikada uygulamalı eğitim-5 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
6 Fabrikada uygulamalı eğitim-6 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
7 Fabrikada uygulamalı eğitim-7 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
8 Fabrikada uygulamalı eğitim-8 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
9 Fabrikada uygulamalı eğitim-9 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
10 Fabrikada uygulamalı eğitim-10 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
11 Fabrikada uygulamalı eğitim-11 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
12 Fabrikada uygulamalı eğitim-12 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
13 Fabrikada uygulamalı eğitim-13 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
14 Fabrikada uygulamalı eğitim-14 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 Fabrikada uygulamalı eğitim-15 Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum hazırlığı Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Jüri Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum hazırlığı Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Jüri Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 40 560
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 50 50
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 50 50
Toplam İş Yükü (Saat) 758
Toplam İş Yükü / 25 (s) 30,32
AKTS 30 AKTS