MKF101 Fizik

4 AKTS - 4-0 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MKF101
Ad Fizik
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 4-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi HALİL ÖZKURT


Dersin Amacı

Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kurallarının kavratılması

Dersin İçeriği

Malzeme, hareket, statik, mekanik gibi konularında temel kuralları kavrayabilme, grafikler çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilme.

Dersin Ön Koşulu

Kaynaklar

Ders Notları

NotlarDersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Temel fiziksel büyüklükleri ve birimleri kavrayarak dönüşümlerini yapabilir
ÖÇ02 hareket ve harekete sebep olan büyüklükler hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ03 Statik ve dinamik sistemleri birbirinden ayırabilir
ÖÇ04 Statik ve dinamik sistemleri birbirinden ayırabilir
ÖÇ05 İş, güç ve enerji kavramlarını bilir ve bunları bağıntılarla ifade edebilir
ÖÇ06 mekanik, hareket, dinamik konularında temel kuralları kavrayabilir
ÖÇ07 Grafikler çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar. 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar. 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin hedefleri, Amaçları, temel tanım ve kavramlar Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 Skaler ve Vektörel büyüklükler, vektörler ve vektörler ile yapılan işlemler Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 Konu ile ilgili uygulamalar Öğretilen konuya çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 Hareket konusu. Tanımlar, Hareket çeşitleri, özellikleri ve grafikleri Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Uygulamalar, örnek problemler Öğretilen konuya çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
6 Serbest düşme, Atışlar (Yatay atış, eğik atış vb.) Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Problem çözümleri Öğretilen konuya çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınav hazırlığı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kuvvet tanımı, Paralel Kuvvetler ve örnekler Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Dinamik Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur.
11 Uygulama, soru çözümleri Öğretilen konuya çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Dinamik, eğik düzlem, sürtünme kuvvetleri Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
13 İş, güç, enerji Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 İş, güç, enerji Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Uygulama, soru çözümleri Öğretilen konuya çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlığı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlığı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,32
AKTS 4 AKTS