MK101 Teknik Resim

5 AKTS - 3-1 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 3.5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK101
Ad Teknik Resim
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3.5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. ARDA YENİÇUN


Dersin Amacı

Öğrencilere teknik resim çizebilme ve verilen teknik resmi okuyabilme becerisi kazandırmak

Dersin İçeriği

Bu derste teknik resmin kağıda uygulanması ve teknik resim çizmenin incelikleri anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Teknik Resim I, Kemal TÜRKDEMİR Öğretim Elemanı Ders Notları

Notlar

Öğretim Elemanı Ders Notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Çizim araç gereçlerini tanır ve kullanır
ÖÇ02 Yazı standartları, çizim kuralları, çizgi ve çizgi standartlarını inceler
ÖÇ03 Açılar, doğrular, yaylar ve çokgenlerle ilgili geometrik çizimleri çizebilir
ÖÇ04 Makine parçalarının yeterli görünüşlerini ve gerektiğinde yardımcı ve özel görünüşleri çıkartır
ÖÇ05 Ölçülendirme kuralları, standart ölçekler ve ölçülendirme uygulamalarını kavrar
ÖÇ06 Makine parçalarında kesit almanın gereğini inceler
ÖÇ07 Uygun kesit düzlem ve görünüşünü tayin eder
ÖÇ08 Makine parçalarının boyut toleranslarını teknik resim üzerinden bulur
ÖÇ09 Yüzey pürüzlülüğü sembollerinin anlamını inceler


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Teknik resme giriş Verilen uygulama ödevlerini yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 Yazı standartları, çizim kuralları, çizgi ve çizgi standartları Verilen uygulama ödevlerini yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 Geometrik çizimler Verilen uygulama ödevlerini yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 Geometrik çizimler, çokgen çizimleri Verilen uygulama ödevlerini yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
5 İzdüşüm, İzdüşüm, çeşitleri, temel İzdüşüm kuralları Verilen uygulama ödevlerini yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
6 Görünüşlerin tanıtılması, temel ve yardımcı görünüşlerin çıkarılması Verilen uygulama ödevlerini yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
7 Görünüş çıkarma uygulamaları-1 Verilen uygulama ödevlerini yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Verilen uygulama ödevlerini yapmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Performans Değerlendirmesi
9 Görünüş çıkarma uygulamaları-2 Verilen uygulama ödevlerini yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
10 Ölçülendirme kuralları, standart ölçekler ve ölçeklendirme Verilen uygulama ödevlerini yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
11 Kesit görünüşler ve kesit düzlemleri, kesit alma yöntemleri ve kuralları Verilen uygulama ödevlerini yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
12 Kesit alma uygulamaları Verilen uygulama ödevlerini yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
13 Perspektifler perspektif tanımı ve çeşitleri, perspektif çizim uygulamaları Verilen uygulama ödevlerini yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması
14 Perspektifler çıkarma uygulamaları Verilen uygulama ödevlerini yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
15 Toleranslar ve Yüzey Kalitesi Yüzey pürüzlülüğü ve standartları, yüzey pürüzlülük kalitelerinin tayin ve tespiti . Yüzey pürüzlülüğü sembollerini, standartlara uygun olarak makine resimleri üzerinde gösterme. Verilen uygulama ödevlerini yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Verilen uygulama ödevlerini yapmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Verilen uygulama ödevlerini yapmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 1 1
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 123
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,92
AKTS 5 AKTS