MAT101 Matematik

4 AKTS - 4-0 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MAT101
Ad Matematik
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 4-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer Tuğrul KURDOĞLU


Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci; mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırılır.

Dersin İçeriği

Cebir kavramı, Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler,Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları, Denklem kavramı, Eşitsizlik kavramı,Toplam sembolü, çarpım sembolü, Dizi, sonlu dizi ve sabit dizi, dizilerin eşitliği, Sayı dizilerinde dört işlemler ,Aritmetik dizi, geometrik dizi, sonsuz geometrik dizi,Geometrik cisimler, Koordinat sistemleri, Konikler ,Temel trigonometri,Trigonometrik fonksiyonlar,Fonksiyonlarda temel işlemler, Fonksiyon çeşitleri ,Parabol ve grafiği.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notları

Notlar

Derse yönelik hazırlanmış tüm kaynaklar.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Cebir kavramını öğrenir
ÖÇ02 Polinom kavramını öğrenir
ÖÇ03 Oran ve orantı kavramını açıklar
ÖÇ04 Denklem kavramını öğrenir
ÖÇ05 Eşitsizlik kavramını öğrenir
ÖÇ06 Toplam ve Çarpım sembolü kavramlarını öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur. 2
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar. 3
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar. 3
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar. 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır. 4
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Cebir kavramı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 Denklem kavramı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Eşitsizlik kavramı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Toplam sembolü, çarpım sembolü Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Dizi, sonlu dizi ve sabit dizi, dizilerin eşitliği, sayı dizilerinde dört işlem Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Aritmetik dizi, geometrik dizi, sonsuz geometrik toplam Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Temel geometri, çokgenler, çember ve daire Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Geometrik cisimler, koordinat sistemleri, konikler Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Temel trigonometri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Trigonometrik fonksiyonlar Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Fonksiyonlarda temel işlemler, fonksiyon çeşitleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Parabol ve grafiği Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları finalSınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,32
AKTS 4 AKTS