UTD101 Türk Dili I

2 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod UTD101
Ad Türk Dili I
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 2 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. SEVGİ EŞLİ


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türkçenin zenginliğini kavratmak, yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili bir Türkçe kullandırabilmek, dil ve kültür arasındaki ilişkiyi kavratarak dilin önemini aşılamak, yazışmalarda dikkat edilmesi gereken kuralları kavratmaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste dil, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan, dilekçe ve öz geçmiş yazımı, imla ve noktalama konuları anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Korkmaz Zeynep (2005), Türk Dili ve Kompozisyon Ankara Ekin Kitabevi.

Notlar

Ders Notları: Öğr. Gör. Sevgi Eşli


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Türk dilinin tarihi devirlerini ve bu devirlerdeki eserlerini kavrar.
ÖÇ02 Türk dilinin anlatım özelliklerini kavrar.
ÖÇ03 Türk dilinin ses ve şekil bilgisi özelliklerini kavrar.
ÖÇ04 Türkiye Türkçesini oluşturan Anadolu'daki tarihi Türk yazı dillerini tanımlar.
ÖÇ05 Sözlü ve yazılı anlatımın türlerini ve özelliklerini tanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur. 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir. 1
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur. 1
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer. 1
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar. 2
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir. 2
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular. 2
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur. 3
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar. 1
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler. 1
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar. 1
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir. 1
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar. 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır. 2
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder. 2
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular. 4
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir. 3
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dilin tanımı, birey ve toplum için önemi Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Dil ile kültür ilişkisi Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
3 Dilin Türleri Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Dillerin doğuşu ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Türkçenin gelişimi ve tarihi evreleri Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Türkiye Türkçesi Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Ses Bilgisi Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Genel Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Ses Olayları I Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Ses Olayları II Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Yazım Kuralları I Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Yazım Kuralları II Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Noktalama İşaretleri Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Yazışmalar Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Yazışma Uygulamaları ve değerlendirmeleri Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 4 4
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
AKTS 2 AKTS