MK111 Makine Teknikerliğine Giriş

4 AKTS - 3-1 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 3.5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK111
Ad Makine Teknikerliğine Giriş
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3.5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. ARDA YENİÇUN


Dersin Amacı

Öğrencilere mezun olduktan sonra çalışma hayatında karşılaşabileceği alet sistem cihaz ve tesisatları tanıtmak

Dersin İçeriği

Bu derste sanayide kullanılan makineleri, ölçü birimleri, güç ve hareket iletim sistemleri anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notları

Notlar

Öğretim Elemanı Ders Notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Makine teknikerliğinin görevlerini ve çalışma alanlarını tanır
ÖÇ02 Makinecilik mesleğinin endüstrideki yerini, önemini ve istihdam alanlarını kavrar
ÖÇ03 Makine, cihaz ve tesisat kavramlarını ayırt eder
ÖÇ04 Genel bir sistem de var olan İş, güç ve enerji kavramlarını yorumlar
ÖÇ05 Bir fiziksel büyüklüğü ifade ederken kullanılan ölçü birimini ifade eder
ÖÇ06 Mesleki sektörde kullanılan kuvvet ve iş makinelerini sınıflandırır
ÖÇ07 İş yapabilmek için gerekli olan enerji dönüşümlerini ilişkilendirir
ÖÇ08 Havanın, oksitlenmeyi paslanmayı ve yanma olayını kimyasal bir olgu olduğu bilinci içinde açıklar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular. 4
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır. 4
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder. 5
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular. 1
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir. 5
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Makine teknikerliği mesleğinin genel özellikleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Makine teknikerliğinin ilkeleri ve görevleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 SI birim sitemi Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Makine ve cihaz ve tesisat Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 İş, güç ve enerji kavramları Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Makinelerin sınıflandırılması-Kuvvet makineleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Makinelerin sınıflandırılması-İş makineleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Enerji dönüşümleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Yakıtların sınıflandırılması Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Dıştan yanmalı makineler Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 İçten yanmalı makineler Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Elektrik motorları Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Hidrolik ve pnömatik sistemler-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Hidrolik ve pnömatik sistemler-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,32
AKTS 4 AKTS