MK104 Mukavemet

2 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK104
Ad Mukavemet
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 2 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. ARDA YENİÇUN


Dersin Amacı

Mukavemetin temel kavram ve prensiplerinin hesaplarını yaparak, bu hesapları gerçek mühendislik uygulama ve tasarımlarında kullanabilme becerisini kazandırmak

Dersin İçeriği

Bu derste cisimlere uygulanan yükler ve bunların yarattığı gerilmelerin hesaplama prensipleri anlatılmaktadır

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notları

Notlar

Öğretim Elemanı Ders Notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Temel malzemelerin mukavemet değerlerini tanımlayabilir
ÖÇ02 Çekme, basma, kesme, burulma, burkulma ve eğilme gibi statik yüklere maruz basit elemanlarda meydana gelen gerilme ve birim şekil değiştirmeleri hesaplayabilir
ÖÇ03 Bir malzemenin mukavemetini ve şekil değiştirmesini değerlendirmesi için malzemenin gerilme-birim sekil değiştirme diyagramını kullanabilir
ÖÇ04 Hooke kanunu bölgesinde malzeme davranışını yorumlayabilir
ÖÇ05 Eğilme ve burulmaya zorlanan elemanlarda atalet momentini hesaplayabilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır. 2
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Mukavemet genel kavramlar Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Dış ve iç kuvvetler, mesnet çeşitleri ve reaksiyon kuvvetleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Gerilme türleri ve emniyet katsayısı Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Normal gerilme ve şekil değiştirme Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
5 Çekme gerilmesi ve hesaplanması-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
6 Çekme gerilmesi ve hesaplanması-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme
7 Basma gerilmesi ve hesaplanması Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Gerilme-Şekil değiştirme eğrisi Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
10 Hooke Kanunu Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
11 Basit kesme ve şekil değiştirme Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme
12 Basit Eğilme, gerilme ve şekil değiştirme Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
13 Burulma gerilmesi ve şekil değiştirme Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
14 Kesitlerin atalet momenti Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
15 Burkulma gerilemsi Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 4 4
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
AKTS 2 AKTS