MK106 Bilgisayar Destekli Çizim-I

5 AKTS - 3-1 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 3.5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK106
Ad Bilgisayar Destekli Çizim-I
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3.5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. İNAN ÜNLÜ


Dersin Amacı

Bilgisayarlı çizim programlarının ögretilmesi sağlanır.

Dersin İçeriği

Bilgisayarlı çizim programının menüleri ve temel çizim mantığı öğretilerek bu program ile iki boyutlu çizim yapabilme becerisi kazandırılır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notları

Notlar

Derse yönelik hazırlanmış tüm kaynaklar.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Temel çizim komutlarını açıklar.
ÖÇ02 Çizim uygulamaları yapar.
ÖÇ03 Düzenleme ve ölçülendirme komutlarını kullanır.
ÖÇ04 CAD programları arası veri dönüşümleri yaparak çıktı alır.
ÖÇ05 Herhangi bir parçaya ait görünüşleri çıkartarak bilgisayar ortamında çizer.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur. 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir. 2
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar. 4
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder. 5
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilgisayar Destekli Tasarım Konusunda Temel Kavramlar, AutoCad e giriş uygulamaları Herhangi bir ön çalışma yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
2 AutoCad ekranının tanıtımı, Durum çubuğunun tanıtımı ve uygulama Bir Önceki Hafta Konularının Tekrarı ve Örneklerin Çizilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
3 Çizim komutlarının tanıtımı ve uygulaması (Line, Ray, Construction Line, Multiline) Bir Önceki Hafta Konularının Tekrarı ve Örneklerin Çizilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
4 Çizim komutlarının tanıtımı ve uygulaması (Polyline, Spline, Polygon, Rectangle) Bir Önceki Hafta Konularının Tekrarı ve Örneklerin Çizilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
5 Çizim komutlarının tanıtımı ve uygulaması (Arc, Circle, Ellipse, Revision Cloud) Bir Önceki Hafta Konularının Tekrarı ve Örneklerin Çizilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri
6 Çizim komutlarının tanıtımı ve uygulaması (Block, Hatch, Region, Table, Multiline Text) Bir Önceki Hafta Konularının Tekrarı ve Örneklerin Çizilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
7 Düzenle komutlarının tanıtımı ve uygulaması I Bir Önceki Hafta Konularının Tekrarı ve Örneklerin Çizilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Arasınav Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Düzenle komutlarının tanıtımı ve uygulaması II Bir Önceki Hafta Konularının Tekrarı ve Örneklerin Çizilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
10 Nesne özellikleri araç çubuğunun tanıtımı ve uygulaması Bir Önceki Hafta Konularının Tekrarı ve Örneklerin Çizilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
11 Katman özellikleri ve ayarları Bir Önceki Hafta Konularının Tekrarı ve Örneklerin Çizilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
12 Ölçülendirme teknikleri tanıtımı ve uygulaması Bir Önceki Hafta Konularının Tekrarı ve Örneklerin Çizilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
13 Farklı formattaki dosya ve çizimlerin AutoCad ortamına aktarılması uygulaması Bir Önceki Hafta Konularının Tekrarı ve Örneklerin Çizilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
14 Plot ve export özelliklerinin uygulanması Bir Önceki Hafta Konularının Tekrarı ve Örneklerin Çizilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
15 Genel Konu Tekrarı Bir Önceki Hafta Konularının Tekrarı ve Örneklerin Çizilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 1 1
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 123
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,92
AKTS 5 AKTS