MK116 Basıçlı Kaplar

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK116
Ad Basıçlı Kaplar
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. ARDA YENİÇUN


Dersin Amacı

Sanayide kullanılan basınçlı kap çeşitleri ve basınçlı kapların oluşturduğu riskler ve korunma tedbirleri izah edilmektedir

Dersin İçeriği

Bu derste basınçlı kaplar ile ilgili sınıflandırılmalar, sanayide kullanılan basınçlı kap çeşitleri ve bu basınçlı kaplarla çalışırken alınması gereken güvenlik tedbirleri anlatılmaktadır

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notu

Notlar

Öğretim Elemanı Ders Notu


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Basınçlı Kaplar İle İlgili tanımları açıklar
ÖÇ02 Basınçlı Kapların sınıflandırır
ÖÇ03 Basınçlı kapları oluşturan kısımları tanır
ÖÇ04 Basınçlı kaplardan kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ve güvenlik risklerini analiz eder
ÖÇ05 Basınçlı kaplara uygulanan testleri inceler
ÖÇ06 Zorlayıcı ve zorlayıcı olmayan testlerin neler olduklarını ve nasıl uygulandıklarını öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular. 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar. 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Basınçlı Kaplar İle İlgili Tanımlar Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Basınçlı Kapların Sınıflandırılması-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Basınçlı Kapların Sınıflandırılması-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Basınçlı Kapların Kısımları-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Basınçlı Kapların Kısımları-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Basınçlı kaplardan kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Basınçlı Kaplarda İş Güvenliği Riskleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Basınçlı Kaplarda Kaza Nedenler Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Problem Çözme, Gösterip Yaptırma, Anlatım
10 Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
11 Basınçlı Kapların Kontrol Teknikleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
12 Zorlayıcı Testler-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
13 Zorlayıcı Testler-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
14 Zorlayıcı Olmayan Tests-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
15 Zorlayıcı Olmayan Tests-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS