MK110 İmalat İşlemleri-I

4 AKTS - 3-1 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 3.5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK110
Ad İmalat İşlemleri-I
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3.5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Teoman ÖZLER


Dersin Amacı

Öğrencilere, talaşlı imalat takım tezgahlarında işlem yapabilme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır

Dersin İçeriği

Be derste lçü kontrol, talaşlı imalat yöntemlerine ait bilgi ve beceri kazandırma konuları içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notu

Notlar

Öğretim Elemanı Ders Notu


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Makine teknikerliği mesleğinin özelliklerini, ilkelerini, görevlerini ve bilgi işlemlerini kavrar; beceri işlemlerini yapar; tavır ve alışkanlıklarını kazanır
ÖÇ02 Kumpas ve açı ölçerin ölçme ilkelerini kavrayabilme ve ölçme işlemlerini yapabilir
ÖÇ03 Üniversal torna tezgahlarında temel tornalama işlemleri için gereken bilgi beceri ve alışkanlıklar kazandırabilir
ÖÇ04 Üniversal freze tezgahlarında temel frezeleme işlemleri için gereken bilgi beceri ve alışkanlıklar kazandırabilir
ÖÇ05 Aşındırıcı kesici aletlerin bilenmesi sürecinde beceri, bilgi ve alışkanlık kazanır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar. 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir. 2
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular. 2
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur. 3
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar. 4
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler. 5
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar. 3
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir. 2
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar. 4
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır. 5
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder. 2
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir. 2
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Makine teknikerliğinin özellikleri, ilkeleri, kapsamı ve görevleri. Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Talaşlı imalat yöntemlerinin genel özellikleri ve çeşitleri. Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Talaşsız imalat yöntemlerinin genel özellikleri ve çeşitleri. Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 Ayarlanabilir ölçme ve kontrol aletlerinin bilgi ve beceri işlemleri (Kumpas) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
5 Ayarlanabilir ölçme ve kontrol aletlerinin bilgi ve beceri işlemleri (Açı ölçer) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma
6 Üniversal torna tezgahlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri ( Kısımları, aksesuarları ve işlevleri) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Gösterip Yaptırma
7 Üniversal torna tezgahlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri (İş bağlama, kesici takımlar ve temel tornalama) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Performans Değerlendirmesi
9 Konik tornalama çeşitleri ve özellikleri. Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma
10 Üniversal freze tezgahlarında temel frezeleme bilgi ve beceri işlemleri ( Kısımları, aksesuarları ve işlevleri) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma
11 Üniversal freze tezgahlarında temel frezeleme bilgi ve beceri işlemleri (İş bağlama, kesici takımlar ve temel frezeleme) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma
12 Zımpara taşlarında kesici aletlerin bilenmesi bilgi ve beceri işlemleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma
13 Sökülemez birleştirme ve temel kaynak bilgi ve beceri işlemleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Sökülemeyen birleştirme çeşitleri ve özellikleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Sökülemez birleştirme ve temel kaynak bilgi ve beceri işlemleri (Elektrik ark kaynağı çeşitleri ve oksi gaz kaynağı) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Final Exam Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,32
AKTS 4 AKTS