MK112 Malzeme Teknolojisi-I

4 AKTS - 3-1 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 3.5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK112
Ad Malzeme Teknolojisi-I
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3.5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Teoman ÖZLER


Dersin Amacı

Endüstriyel alanda kullanılan malzemelerin çeşitlerini kavrayabilme, temel özelliklerini açıklayabilme ve tasarım için en uygun malzemeleri seçebilme kabiliyetlerini kazandırmak

Dersin İçeriği

Bu derste endüstriyel alanda kullanılan malzemelerim ataom yapıları, mekanik,fiziksel ve kimyasal özellikleri anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notu

Notlar

Öğretim Elemanı Ders Notu


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Malzemelerin mekanik fiziksel kimyasal ve ısıl özelliklerini açıklar
ÖÇ02 Malzemeleri metaller, polimerler,kompozitler,seramaikler olarak sınıflandırır
ÖÇ03 Mesleğinde kullanacağı malzeme grubunu bilir, kullanım yerlerine örnek verir
ÖÇ04 Malzemelerin atom yapılarını ve bağlarını açıklar
ÖÇ05 Endüstriye yönelik demir ve demir dışı metallerin katılaşma-ergime davranışlarını yorumlayabilir
ÖÇ06 Denge diyagramlarını yorumlar
ÖÇ07 Demir ile karbonun yapmış olduğu alaşımları tanıyarak yorumlar
ÖÇ08 Endüstriyel alanada yaygın olrak kullanılan demir dışı metal ve alaşımlarını tanır
ÖÇ09 Çelik standartlarını tanıyabilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur. 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar. 2
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir. 1
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular. 2
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar. 3
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir. 4
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar. 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır. 2
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder. 3
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular. 3
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Malzeme tanımı ve sınıflandırılması (Metaller ve Polimerler) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Malzeme tanımı ve sınıflandırılması (Seramik ve Kompozitler) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Atomik yapı ve bağ kuvvetleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Atomik yapı ve bağ kuvvetleri (Birim kafes çeşitleri) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Atomik yapı ve bağ kuvvetleri (Noktasal ve düzlemsel yapı kusurları) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Katılaşma ve ergime davranışları (Denge diyagramları, Saf ve alaşım halindeki metaller) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Demir-karbon (Fe-C) denge diyagramı Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri
8 Ara Sınav Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Demir-karbon (Fe-C) denge diyagramı (östenit, ferrit, perlit, sementit) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri
10 Demir-karbon (Fe-C) denge diyagramı (yavaş soğutulmuş sade karbonlu çeliğin mekanik özellikleri) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri
11 Demir-karbon (Fe-C) denge diyagramı (dökme demir) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri
12 Çeliklere uygulanan ısıl işlemler Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Demir dışı metaller 1 Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri
14 Demir dışı metaller 2 Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Çelik standartları Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,32
AKTS 4 AKTS