MK118 Temel Elektrik Bilgisi

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK118
Ad Temel Elektrik Bilgisi
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Teoman ÖZLER


Dersin Amacı

Elektriksel büyüklükler, temel elektrik kanunları, ölçme kavramları, ölçü aletlerinin yapıları, kullanım alanları ve bağlantı şekilleri, elektrik devre elemanları, lehimleme tekniklerine ilişkin olarak bilgi, beceri ve anlayış kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Elektriksel büyüklükler, temel elektrik kanunları, ölçme kavramları, ölçü aletlerinin yapıları, kullanım alanları ve bağlantı şekilleri, elektrik devre elemanları, lehimleme tekniklerine ilişkin olarak bilgi, beceri ve anlayış kazandırmaktır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notu

Notlar

Öğretim Elemanı Ders Notu


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sinyal üreteçlerini kullanma yeteneği kazanılır.
ÖÇ02 Farklı ölçü aletlerini çeşitli ölçümlerde kullanma yeteneği kazanılır.
ÖÇ03 Ölçü aletlerinin yapısını, çeşitlerini ve kullanımını açıklama yeteneği kazanılır.
ÖÇ04 Elektrik devre elemanlarını tanımlama yeteneği kazanılır.
ÖÇ05 Temel elektriksel kavramları ve elektrik kanunlarını açıklama yeteneği kazanılır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular. 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir. 2
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar. 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır. 4
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Temel Elektrik Kavramları herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Ölçü Aletleri 1 herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Ölçü Aletleri 2 herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
4 Dirençler, kondansatörler ve bobinler herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Alternatif akımda direnç, bobin, kondansatör herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım
6 Yarı iletken devre elemanları, diyotlar herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Transistörler 1 herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Transistörler 2 herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
10 Doğru Akım Makineleri herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
11 Alternatif Akım Makineleri herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Tristör, triyak ve diyak herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
13 Elektrik Devre Elemanları 1 herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Elektrik Devre Elemanları 2 herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Genel Konu Tekrarı herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS