MK219 Yaz Stajı (30 İş Günü)

8 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK219
Ad Yaz Stajı (30 İş Günü)
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Staj
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. ARDA YENİÇUN


Dersin Amacı

Sektörel bilgi, iş deneyimi, iş yönetimi ve iş akışı hakkında bilgi edinmesi sağlanır.

Dersin İçeriği

Uygulama yapılan işletmede alan ile ilgili pratik bilgi edinmesi sağlanır.

Dersin Ön Koşulu

Staj başlama yönetmeliğine göre doldurulması gereken evrakların tamamlanması, staj sigortası girişinin yapılması

Kaynaklar

Staj yapılan kurum doküman ve saha çalışmaları

Notlar

Staj yapılan kurum doküman ve saha çalışmaları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Stajın önemini kavrar
ÖÇ02 Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işyerinde mesleki uygulama deneyimi kazanır
ÖÇ03 Önlisans düzeyinde öğrenmiş olduğu kuram bilgileriyle uygulamayı ayırt eder
ÖÇ04 İşyerinde sorumluluk almayı öğrenir.
ÖÇ05 Pratik bir ortamda makine endüstrisinin uğraş alanlarını, bu ortamların nasıl organize edilip çalıştığını gözlemler
ÖÇ06 Staj sırasında gözlemlediklerini ve yaptıklarını yazılı olarak aktarır
ÖÇ07 Formata uygun staj raporu yazar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular. 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir. 4
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İşyerinin tanınması Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 İşyerinde yürütülen faaliyetler Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Atölyenin tanınması Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Atölye kuralları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Atölye Elemanlarının görevleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
6 İş sağlığı ve güvenliği Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Takım tezgahları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Takım tezgahlarının uygulamaları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Proje Temelli Öğrenme
10 Teknik Resim Uygulamaları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama
11 Kaynak Uygulamaları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
12 CNC tezgahları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
13 CNC Tezgah Uygulamarı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
14 Döküm Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Proje Temelli Öğrenme
15 İş makinaları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 16 16
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 200
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,00
AKTS 8 AKTS