MK211 Mesleki Bilgisayar Uygulamaları

4 AKTS - 3-1 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 3.5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK211
Ad Mesleki Bilgisayar Uygulamaları
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3.5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Teoman ÖZLER


Dersin Amacı

Bu derste; bilgisayar destekli üç boyutlu çizim ve montaj yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Üç Boyutlu Çizim ve Düzenleme Komutları, Katı Model Ouşturma

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notu

Notlar

Öğretim Elemanı Ders Notu


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Üç boyutlu çizim programı komutlarını kullanabilir.
ÖÇ02 Taslak çizim yapabilir.
ÖÇ03 Üç boyutlu katı modelleme yapabilir.
ÖÇ04 Üç boyutlu yüzey modelleme yapabilir.
ÖÇ05 Üç boyutlu modelin montajını yapabilir.
ÖÇ06 Üç boyutlu modelin teknik resmini oluşturabilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular. 2
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler. 5
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar. 5
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır. 5
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder. 5
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir. 2
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Üç boyutlu çizim program komutları ve BDÇ yazılımını çalıştırma, Menü ve araç çubuklarını kulanma üç boyunlu çizim hakkında araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 3B Çizim Koordinat Sistemi ve Temel Parametreler Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi 1 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Yükseklik Vererek,Döndürerek,Süpürerek Katı Oluşturmak Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi 2 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması
4 Hazır Prizmatik Katıları Kullanarak Model Oluşturmak Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi 3 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
5 Taslak çizme ve çizilen taslaktan katı model oluşturma Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi 4 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
6 Solid Editing Araç Çubuğu Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi 5 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması
7 3B Modify Araç Çubuğu Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi 6 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma
8 Arasınav Arasınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Katı modelin temel görünüşlerinin oluşturulması Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi 7 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
10 Üç boyutlu yüzey modelleme, Yükseklik Vererek,Döndürerek,Süpürerek Yüzey Oluşturmak Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi 8 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
11 Üç boyutlu model montajı Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi 9 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
12 Temel görünüşün oluşturulması Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi 10 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
13 Yardımcı görünüşlerin oluşturulması Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi 11 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
14 Görünüşlerin ölçülendirilmesi Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi 12 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
15 BDÇ yazılımları arası veri dönüşümleri yapma Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi 13 Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,32
AKTS 4 AKTS