MK223 Mesleki Yabancı Dil

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK223
Ad Mesleki Yabancı Dil
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. ARDA YENİÇUN


Dersin Amacı

Temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Mesleki alanda kullanılan terimler ve mesleki yabancı dil konularının öğretilmesi.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notları

Notlar

Öğretim Elemanı Ders Notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin hatırlar
ÖÇ02 Mesleki yabancı dil bilgisinin önemini kavrar
ÖÇ03 Alanındaki düşüncelerini temel tanım ve kavramları kullanarak ifade edebilir
ÖÇ04 Makine İmalatı Alanında Sıklıkla Kullanılan Terim, Kelime ve Kavramların kavrar ve kullanır
ÖÇ05 Mesleği ile ilgili yabancı dilde yeterli bilgiye sahip olabilme
ÖÇ06 Alanındaki düşüncelerini temel tanım ve kavramları kullanarak ifade edebilme
ÖÇ07 Mesleği ile ilgili yabancı dilde yazılmış dokümanları okuyabilme ve anlayabilme


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur. 3
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır. 2
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular. 5
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı-1 Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı-2 Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Makine İmalatı Alanında Sıklıkla Kullanılan Terim, Kelime ve Kavramlar Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Makine imalat atölyesinde kullanılan el aletleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Makine imalat atölyesinde kullanılan tezgahlar ve elemanları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Sayısal Değer ve Miktarlar, Matematiksel Terimler ve Dört Temel Işlem Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Şekiller ve Renkler, Bir, iki ve Üç Boyutlu Şekiller, Düz ve Eğri Kenarlı Şekiller Açılar Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Makine elemanlarının İngilizce karşılıkları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Makine imalatında kullanılan bilgisayar destekli tezgahlar ve tezgah elemanları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Makine imalatında kullanılan malzemeler ve ilgili teknik terimler Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 CAD, CAM yazılımlarında kullanılan menülerin İngilizce karşılıkları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Teknik resimde kullanılan araç - gereçler ve temel kavramlar Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Ölçülerin ifade edilmesi ve ölçü aletleri, Hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanılan temel kavramlar Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kavramlar Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS