MK226 Kaynak Teknolojisi

5 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 2.5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK226
Ad Kaynak Teknolojisi
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 2.5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Teoman ÖZLER


Dersin Amacı

Bu derste ergitme esaslı kaynak yöntemleri ve koruyucu atmosfer altında kaynak yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

Dersin İçeriği

Çeşitli konumlarda demir kaynağı metotları ve demir dışı metallerde kaynak konuları anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notu

Notlar

Öğretim Elemanı Ders Notu


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kaynak elemanlarını tanır
ÖÇ02 Kullanılan gazları ve elde edilişlerini tanımlar
ÖÇ03 Kaynak pozisyonlarını tespit eder
ÖÇ04 Dökme demir kaynağının yapılışını bilir
ÖÇ05 Demir dışı bakır, pirinç ve alüminyum parça kaynaklarını sınıflandırır
ÖÇ06 Elektrik ark kaynağı yönteminin faydaları listeler
ÖÇ07 Gazaltı kaynak yöntemlerini (TIG, MIG, MAG) ayırt eder


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer. 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular. 2
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur. 3
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir. 3
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar. 4
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır. 3
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir. 3
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Oksi-gaz kaynağının tanımı, Endüstrideki yeri ve önemi, Oksi-Gaz kaynağında kullanılan takım ve avadanlıklar, Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
2 Oksi-gaz kaynağında kullanılan gazlar, Kaynak alevi, Üflecin yakılıp söndürmesi ve kaçak kontrolü yapılması, Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
3 Isının kaynak parçası üzerindeki tesiri, Kaynak uygulamaları, Kaynak pozisyonları Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
4 Elektrik ark kaynağı, Elektrik ark kaynağı güvenlik kuralları Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
5 Elektrik ark kaynak makineleri, Elektrotlar Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
6 Kaynak pozisyonları, Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
7 Gazaltı (MIG/MAG) kaynağı, Gazaltı kaynak makineleri, Gaz regülatörleri, Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Regülatör montaj kuralları, Tel sürme makaralarının uygun seçimi ve baskı ayarının yapılması Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
10 Torç görev ve yapısı, Serbest tel boyu mesafe ölçüleri, Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
11 Amper ayarları, Kaynak spreyi, Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
12 Gaz korumalı tungsten (TIG) kaynağı, Güvenlik önlemleri, Gazaltı makine ayarları Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
13 TIG kaynak makineleri, TIG kaynak yönteminin avantajları, Kullanım alanları ve TİG kaynak tekniği, Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
14 Tungsten elektrot çeşitleri, Uç bileme yöntemleri, TIG kaynağında ilave tel hareketi, Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
15 Dolgu kaynağı, Farklı cins metalleri kaynatmak, Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 116
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,64
AKTS 5 AKTS