MK210 CNC Freze Teknolojisi

4 AKTS - 3-1 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 3.5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK210
Ad CNC Freze Teknolojisi
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3.5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. İNAN ÜNLÜ


Dersin Amacı

CNC freze tezgahını işe hazırlama, program yazma ve üretim yapma yeterliklerinin kazandırılması.

Dersin İçeriği

CNC freze tezgahını işe hazırlama program yazma ve üretim yapabilmesini sağlamak.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notları

Notlar

Derse yönelik hazırlanmış tüm kaynaklar.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 CNC freze tezgahının özellikleri, kısımları ve çalışma prensiplerinin öğrenir.
ÖÇ02 CNC tezgahının işe hazırlanmasını öğrenir.
ÖÇ03 CNC tezgahlarına iş parçasının bağlamayı öğrenir.
ÖÇ04 CNC tezgahlarında kullanılacak kodların çıkartılması ve yazılmasını öğrenir.
ÖÇ05 Tezgaha müdahale ederek herhangi bir zamanda düzeltme ya da ekleme işlemleri yapar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar. 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar. 5
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler. 5
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar. 4
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır. 3
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder. 5
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 CNC freze tezgahının özellikleri, kısımları ve çalışma prensipleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 Tezgah koordinat eksenleri, Referans noktaları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 Parçalar üzerindeki sıfır noktaları ve sıfırlama işlemi Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
5 Kesme derinliği ve işlem açısı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
6 CNC freze tezgahlarında programlama esasları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 CNC freze tezgahlarında hareket sistemleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Simülasyonun tanımı ve önemi. Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 CNC frezede sabit çevrimleri kullanılarak programlama Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
11 Alt programlama tekniği 1 Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
12 Alt programlama tekniği 2 Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
13 CNC frezede alt program kullanarak programlama Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
14 CNC freze tezgahlarında bulunan alarm seçenekleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
15 Ölçme ve kontrol. Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,32
AKTS 4 AKTS