MK208 Hidrolik ve Pnömatik

4 AKTS - 3-1 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 3.5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK208
Ad Hidrolik ve Pnömatik
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3.5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Teoman ÖZLER


Dersin Amacı

Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapmak ve bakım onarım işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu derste, hidrolik ve pnömatik sistemlerini, çalışma prensiplerini ve bu kontrol sistem devrelerini düzenleme anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notu

Notlar

Öğretim Elemanı Ders Notu


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Hidrostatik ve hidrodinamik ile ilgili temel kanunları öğrenir.
ÖÇ02 Akış türlerini Reynolds sayısına göre Laminer ve türbülanslı olarak açıklar
ÖÇ03 Hidrolik devrelerde kullanılan ekipmanların çalışma özelliklerini ayırt eder
ÖÇ04 Basit bir hidrolik devre şeması çizerek, doğrusal ve dairesel hareketin nasıl oluştuğunu açıklar
ÖÇ05 İdeal bir gaz olarak havanın basınç, hacim ve sıcaklıkla değişim bağlantılarını kavrar
ÖÇ06 Pnömatik güç devrelerinde kullanılan elemanları tanır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur. 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular. 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur. 3
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar. 2
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar. 5
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır. 5
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir. 5
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hidroliğin temel ilkelerini tanımak Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Hidrolik sistemlerin avantaj ve dezavantajları Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Hidrolik devre elemanları ve sembolleri (Silindir, hidrolik motor, hidrolik pompa) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Hidrolik Devre Elemanları ve sembolleri (Yön kontrol, akış kontrol ve basınç kontrol valfleri) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
5 Hidrolik devre elemanları ve sembolleri (yağ haznesi, boru ve hortumlar, sızdırmazlık elemanları) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
6 Hydraulic circuit elements and symbols (Oransal ve servo valfler, çek valfler, ve veya valfleri) Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma
7 Basit hidrolik Devre Şeması Oluşturmak Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Karmaşık bir hidrolik Devre Şeması Oluşturmak Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 Hidrolik sistemde oluşabilecek arızalar ve çözümleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Pnömatiğin temel ilkeleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma
12 Pnömatik sistemlerin avantaj ve dezavantajları Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma
13 Pnömatik Devre Elemanları ve sembolleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri
14 Pnömatik Devre Elemanlarını çalışma sistemleri Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Gösterip Yaptırma
15 Pnömatik Devre Şeması Oluşturmak Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,32
AKTS 4 AKTS