MK202 Bilgisayar Destekli Üretim II

5 AKTS - 3-1 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 3.5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK202
Ad Bilgisayar Destekli Üretim II
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3.5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. ARDA YENİÇUN


Dersin Amacı

CAM programlarını kullanarak iki boyutlu, üç boyutlu çizimler üzerinden CNC Torna tezgahları için takım yolları oluşturabilme yeterliklerinin kazandırılması sağlanır.

Dersin İçeriği

CNC Torna tezgahları için CAM yazılımları ile takım yolları ve program kodları oluşturma yöntemleri anlatılır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notları

Notlar

Öğretim Elemanı Ders Notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Çalışma ekranı ve çizim ayarlarını yapma, çizim komutları ve çizim yapmayı öğrenir.
ÖÇ02 Çizimleri, hazır modelleri düzenleme 3B Kütük oluşturma seçeneklerini (kaba parça şeklini belirleme) öğrenir.
ÖÇ03 Referans noktası belirleme, katı model parça üzerinde unsur tanımlamayı öğrenir.
ÖÇ04 İki boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma, takım yolunu belirme, kullanılacak kesici uç ve uç tutucu seçme, kesici uç ve takım tutucu oluşturmayı öğrenir.
ÖÇ05 NC kodlarını türetmek için tezgah kod türetir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur. 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular. 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur. 4
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar. 5
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler. 5
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar. 5
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır. 2
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Çalışma ekranı ve çizim ayarlarını yapma, çizim komutları ve çizim yapma, Çizimleri, hazır modelleri düzenleme, kütük oluşturma (kaba parça şeklini belirleme). Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 3B Çizim komutları ve 3B çizim yapma, Çizimleri, hazır modelleri düzenleme 3B Kütük oluşturma seçenekleri (kaba parça şeklini belirleme) Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 Referans noktası belirleme, katı model parça üzerinde unsur tanımlama. Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 İki boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma, takım yolunu belirme, kullanılacak kesici uç ve uç tutucu seçme, kesici uç ve takım tutucu oluşturma Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
5 Kullanılacak işlemi seçme, alın tornalama işlemi, kaba tornalama işlemi, hassas (finish) tornalama işlemi Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
6 Kaba kanal tornalama işlemi, Hassas kanal tornalama işlemi Delik delme işlemi, Delik tornalama işlemi, Diş çekme işlemi Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 Takım yollarının simülasyonu yapma Üç boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma, Unsur tanımlama-1 Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Takım yolunu belirme Kullanılacak kesici uç ve uç tutucu seçme, kesici uç ve takım tutucu oluşturma-2 Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 Takım yolunu belirme Kullanılacak kesici uç ve uç tutucu seçme, kesici uç ve takım tutucu oluşturma-3 Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
11 Takım yolunu belirme Kullanılacak kesici uç ve uç tutucu seçme, kesici uç ve takım tutucu oluşturma-4 Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
12 Delik delme işlemi Delik tornalama işlemi Diş çekme işlemi Takım yollarının simülasyonu yapma-1 Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
13 Delik delme işlemi Delik tornalama işlemi Diş çekme işlemi Takım yollarının simülasyonu yapma-2 Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
14 NC kodlarını türetmek için tezgah kod türetici (postprocessor) seçme NC kodlarını türetmek Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
15 CNC tezgahına veri aktarma yöntemleri CNC tezgahından veri aktarma yöntemleriCNC torna tezgahı parça işlemek için hazırlama Oluşturulan takım yolu ile CNC tezgahlarında parça işleme Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 1 1
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 123
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,92
AKTS 5 AKTS