MK204 Sistem Analizi ve Tasarımı

4 AKTS - 3-1 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 3.5 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MK204
Ad Sistem Analizi ve Tasarımı
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3.5 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. İNAN ÜNLÜ


Dersin Amacı

Bu derste sistem analizi ve tasarım tekniklerinin gerçek hayat problemlerine uygulayabilmeleri amacı ile öğrencilere sistem analizi ve tasarımının temel kavramları öğretilecektir.

Dersin İçeriği

Sistem Analizi ve Tasarımı dersi Sistem Yaklaşımı ve Analizi ile ilgili temel kavramlarına ilişkin bilgi sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Sistem yaklaşımının tanıtılmasını takiben bilgi sistemlerinin tasarımı, analizi, planlanması ve kurulmasına ilişkin temel teknik ve metodolojiler sunulacaktır. Sistem Mimarisi, Gereksinim Analizi, Modelleme, Kullanıcı Ara Yüzü Tasarımı, Proje Planlaması ve Yönetimi konuları kapsanacaktır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Öğretim Elemanı Ders Notları

Notlar

Derse yönelik hazırlanmış tüm kaynaklar.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenciler, sistem analizi ve tasarımı temel kavramlarını öğrenir.
ÖÇ02 Öğrenciler, mühendislik tasarımında sistem analizinin rolüne ilişkin bir bakış açısına sahip olur.
ÖÇ03 Öğrenciler, gerçek hayat problemlerinin sistem analizi tekniklerini kullanarak değerlendirir ve çözer.
ÖÇ04 Öğrenciler, problem için önerilen çözüm yönteminin gerçekleştirilmesine ilişkin adımları uygular.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olur. 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilir. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olur. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz yapar. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular. 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizer ve animasyonlar hazırlar. 5
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir. 4
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar. 3
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır. 5
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder. 5
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir. 2
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş I Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
2 Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş II Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
3 Sistem Yaklaşımı I Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
4 Sistem Yaklaşımı II Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
5 Bilgi Sistemleri Planlama Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
6 Bilgi Sistemleri Analizi Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
7 Bilgi Sistemleri Tasarımı Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Bilgi Sistemleri Kurulması Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
10 Yapısal Modelleme Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
11 Sistem Mimarisi ve Kullanıcı Arayüzü Tasarımı Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
12 Dokümantasyon, Test ve Kurma Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
13 İzleme ve Değerlendirme Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
14 Proje Planlama ve Yönetimi Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Ders notlarının tekrarını yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,32
AKTS 4 AKTS