TLZ401 Çok Disiplinli Mühendislik Projesi

3 AKTS - 0-2 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 1 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ401
Ad Çok Disiplinli Mühendislik Projesi
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 0-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 1 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Bitirme
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FÜSUN DOBA KADEM


Dersin Amacı

Öğrencilerin, spesifik bir konuda araştırma yaparak çok disiplinli ve bütünlüklü bir çalışma ortaya koymasını sağlamak

Dersin İçeriği

İçerik tezin konusuna bağlıdır. Bu dersi alan öğrenci çalışmayı başka bölümden olan en az bir başka öğrenci ile yürütecektir.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Seçilen konu ile ilgili kitap ve makaleler

Notlar

İnternetten çalışma kapsamında kullanılan simülasyonlar, , demosu olan programlar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Verı tabanlarını araştırır ve yapılmış çalışmaları derler.
ÖÇ02 Konu ile ilgili bir uygulama yapar,
ÖÇ03 Bütünlüklü bir bilimsel rapor hazırlar.
ÖÇ04 Başka disiplinden ortak/ortaklar ile çalışma koşullarına alışır.
ÖÇ05 Çalışma sonucunda gerekli değerlendirme ve analizleri yapar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Konu ve ortak seçimi Öğretim elemanının açıkladığı konular üzerine ön hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
2 Konu Üzerinde ön araştırma Yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
3 Konu Üzerinde Çalışma -literatür araştırması Yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
4 Konu Üzerinde detaylı araştırma sonucuna göre grupta görev dağılımı Yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
5 Konu Üzerinde danışman hoca ile ön Çalışma Yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
6 Konu Üzerinde Çalışmaya start verilmesi Yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
7 Konu Üzerinde grupların ortak Çalışması-1 Yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Yoktur Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
9 Konu Üzerinde grupların ortak Çalışması-2 Yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
10 Konu Üzerinde grupların ortak Çalışması-3 Yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
11 Konu Üzerinde grupların ortak Çalışma sı-4 Yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
12 Konu Üzerinde grupların ortak Çalışma sı-5 Yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
13 Konunun projesinin çalışma grubu ile yazım kontrolü Yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
14 Konu ile ilgili danışmanla genel değerlendirme Yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
15 Konu ile ilgili grup sunumu Yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yoktur Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yoktur Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS