TLS403 Fantezi İplik Üretimi

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS403
Ad Fantezi İplik Üretimi
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. PINAR DURU BAYKAL


Dersin Amacı

Fantazi iplik üretim teknolojileri, fantazi İpliklerin yapı ve özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi kazandırmak, fantazi İplik teknolojisindeki son gelişmeleri tanıtmak.

Dersin İçeriği

Fantazi ipliğin tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması. Fantazi iplik pazarı, önemi ve uygulama alanları. Başlıca fantazi iplik türleri; sarmal (spiral) iplikler, yumrulu iplikler, gimp iplikler, ratine iplikler, buklet iplikler, tanımları, yapıları, başlıca özellikleri ve kullanım yerleri. İlmekli (loop) iplikler, büklümlü (sakallı) iplikler, nopeli iplikler, flok iplikler, jaspe iplikler, melanj iplikler, muline iplikler, vigüre iplikler, tanımları, yapıları, başlıca özellikleri ve kullanım yerleri. Şardonlu iplikler, frize iplikler, örme iplikler, simli iplikler, metalik iplikler, diğer fantazi iplikler, tanımları, yapıları, başlıca özellikleri ve kullanım yerleri. Fantezi iplik üretim yöntemleri, sınıflandırma, katlama-büküm yöntemleri. Eğirme yöntemleri; şantuklu iplik üretim yöntemleri, şantuklu iplik türleri, özellikleri kullanım yerleri, özlü iplik (core-spun) üretim yöntemleri. Sargılı (wrapped) iplik üretim yöntemleri, ipliklerin türleri,özellikleri ve kullanım yerleri. Siro eğirme yöntemi, siro iplikler, özellikleri ve kullanım yerleri. Şönil iplik üretim teknikleri, şönil iplik makinasının bölümleri, çalışma prensibi. Şönil ipliklerin temel yapısı, kullanılan hammaddeler, iplik özellikleri, kullanım yerleri. OE- rotor, friksiyon ve hava jetli eğirme teknikleri ile fantezi iplik üretim olanakları. Macart eğirme yöntemi, Repko ve Selfil yöntemleri.

Dersin Ön Koşulu

yoktur

Kaynaklar

1-DEMİR, A., GÜNAY, M., Tekstil Teknolojisi, Şan Ofset, 368 s., 1999, İstanbul.  2-Ders notları ve ilgili makaleler

Notlar

Ders notları ve referans kitaplar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Fantezi iplik üretim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ02 Fantazi iplik çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ03 Fantazi iplik tasarlama becerisi kazanır
ÖÇ04 Fantazi ipliklerin kullanım yerleri hakkında bilgi sahibi olur


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 2
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Fantazi ipliğin tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım
2 Fantazi iplik pazarı, önemi ve uygulama alanları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Başlıca fantazi iplik türleri; sarmal (spiral) iplikler, yumrulu iplikler, gimp iplikler, ratine iplikler, buklet iplikler, tanımları, yapıları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 İlmekli (loop) iplikler, büklümlü (sakallı) iplikler, nopeli iplikler, flok iplikler, jaspe iplikler, melanj iplikler, muline iplikler, vigüre iplikler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Şardonlu iplikler, frize iplikler, örme iplikler, simli iplikler, metalik iplikler, diğer fantazi iplikler, tanımları, yapıları, başlıca özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Fantezi iplik üretim yöntemleri, sınıflandırma, katlama-büküm yöntemleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Eğirme yöntemleri; şantuklu iplik üretim yöntemleri, şantuklu iplik türleri, özellikleri kullanım yerleri, özlü iplik (core-spun) üretim yöntemleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Sargılı (wrapped) iplik üretim yöntemleri, ipliklerin türleri,özellikleri ve kullanım yerleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Siro eğirme yöntemi, siro iplikler, özellikleri ve kullanım yerleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Şönil iplik üretim teknikleri, şönil iplik makinasının bölümleri, çalışma prensibi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Şönil ipliklerin temel yapısı, kullanılan hammaddeler, iplik özellikleri, kullanım yerleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 OE- rotor, friksiyon ve hava jetli eğirme teknikleri ile fantezi iplik üretim olanakları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Macart eğirme yöntemi, Repko ve Selfil yöntemleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Genel konu tekrarı Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS