PGÖ814 Öğretim Tasarımı Uygulamaları

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod PGÖ814
Ad Öğretim Tasarımı Uygulamaları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi MÜKERREM TAŞ


Dersin Amacı

Bu derste öğrenci öğretim tasarımına yön veren temel öğrenme, öğretim, sistem ve iletişim kuramları ve modelleri ile ilgili temel kavramsal bilgilerini örnek olaylar aracılığıyla uygulayabilme becerisi kazanabilecektir. Gerçek öğrenme-öğretim ortamlarında kullanılabilecek yararlı tasarımlar geliştirme becerisi kazanabilecektir.

Dersin İçeriği

Bu ders öğretim tasarımı geliştirmeye yönelik uygulamaları içeren örnek olay yaklaşımına dayalıdır. Bu derste öğrenciler, özgün tasarım geliştirme uygulamalarıyla öğrenme ve öğretme sürecine katılacaklardır. Öğretim tasarımının kuramsal temelleri: Bilgi türlerine dayalı öğretim modelleri; Geliştirilen örnek tasarımların incelenmesi; Öğretim tasarımı geliştirme aşamalarının planlanması; Geliştirilecek öğretim tasarımına yönelik ihtiyaç analizinin, hedef ve içerik analizinin yapılması; Tasarımın geliştirilmesi ve uygulanması ve geliştirilen tasarımın değerlendirilmesi ile ilgili konulardan oluşmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Morrison G. R. Ross S. M. Kemp J. E. 2004. Designing effective instruction. New Jersey. J.B. Education.

Notlar

Dersin sorumlusu tarafından önerilen diğer kaynaklar, makaleler.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğretim tasarımının gelişimine etki eden öğrenme kuramlarını açıklar.
ÖÇ02 Öğretim tasarımına yön veren öğretim kuramlarının temel kavramlarını ve ilkelerini inceler.
ÖÇ03 Örnek bir tasarım çalışmasını, tasarım ilkelerine uygunluğu açısından inceler.
ÖÇ04 Örnek bir öğretim tasarımı için ihtiyaç analizi yapar.
ÖÇ05 Örnek öğretim tasarımı için öğretim amaçlarının analizi yapar/ öğretim amacı yazar.
ÖÇ06 Geliştirilecek tasarımı için içerik analizi /içerik düzenlemesini yapar.
ÖÇ07 Geliştirilecek tasarımına uygun öğretim materyallerini geliştirir.
ÖÇ08 Geliştirilecek öğretim tasarımına uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını geliştirir.
ÖÇ09 Tasarım değerlendirme ölçütlerini kullanarak bir öğretim tasarımı ürününü değerlendirir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimleri yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirir. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimlerinin ilişkili olduğu disiplinleri arası etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri sistematik bir yaklaşımla analiz ederek, değerlendirir 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık bilgilerini kullanarak eğitim bilimleri alanındaki özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşır 4
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimlerindeki yeni fikir ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar 2
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleriyle ilgili özgün bir konuyu üst düzey araştırma yöntem ve becerilerini, ileri istatistik tekniklerini kullanarak araştırır
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren özgün bir yöntem, düşünce, tasarım veya uygulama geliştirir/ farklı bir alana uygular/ uyarlar 5
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak, alanındaki bilginin genişlemesine katkı sağlar 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında, yerel ve ulusal düzeyde yaşanan disiplinler arası özgün sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanında gereksinim duyduğu çeşitli bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, eğitim bilimleri ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili teorik ve pratik çalışmalarında etik davranır 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde geliştirmeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki ilgili kişiler ve uzmanlarla alan yetkinliğini, özgün görüş ve düşüncelerini tartışabilecek ve gerektiğinde savunabilecek etkili bir iletişim kurar 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik En az bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyi)
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimlerine dönük araştırma ve uygulamalarının başarıya ulaşmasında ilgili kurum/ kişilerle işbirliğini sağlar.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma ve sürdürebilme çalışmalarına katkıda bulunur 2
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanıyla ilgili sorunların kaynaklarını tespit etmede ve çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanır
PÖÇ19 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bilimsel, toplumsal ve etik konularda yaşanan sorunların çözümüne alan yetkinliğiyle katkı sağlar 3
PÖÇ20 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının yetkinliğini ortaya koyarak, işlevsel etkileşimle işbirliği sağlar 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tanıtım– Öğretim Tasarımı Sürecine Giriş, Ödev konularının belirlenmesi ve dersin yönergesi hakkında tartışma, soruları yanıtlama Önerilen kitabı ve makaleleri okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Öğretim tasarımı ve uygulaması için Planlama yapma, Öğretim tasarımının önemi ve Öğretim modelleri ilgili okunan kaynakları tartışma Önerilen kitabı ve makaleleri okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 İhtiyaç belirleme yolları (İhtiyaç analizi, hedef analizi ve performans değerlendirme) ve öğretim ihtiyacını belirleme Önerilen kitabı ve makaleleri okuma- haftalık ödevi yapma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay
4 Öğrenen ve bağlam analizi Önerilen kitabı ve makaleleri okuma, haftalık ödevi yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Görev Analizi ve geliştirilecek tasarım için görev analizinin yapılması (Bu aşamada seçilen kavramın ya da ilkenin, işlemin analizi yapılacak)-1 Önerilen kitabı ve makaleleri okuma, haftalık ödevi yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme
6 Görev Analizi ve geliştirilecek tasarım için görev analizinin yapılması (Bu aşamada seçilen kavramın ya da ilkenin, işlemin analizi yapılacak)-2 Önerilen kitabı ve makaleleri okuma, haftalık ödevi yapma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme
7 Öğretim amaçları Önerilen kitabı ve makaleleri okuma, haftalık ödevi yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Proje ödevinin sunumu (tamamlanan bölümler) Sunumunu hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
9 Öğretimi tasarlama: Sıralama ve Stratejileri belirleyerek içeriği düzenleme-1 Önerilen kitabı ve makaleleri okuma, haftalık ödevi yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
10 Öğretimi Tasarlama: Sıralama ve Stratejileri belirleyerek içeriği düzenleme-2 Önerilen kitabı ve makaleleri okuma, haftalık ödevi yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
11 Öğretim Mesaj Tasarımı ve Materyal Geliştirme-1 Önerilen kitabı ve makaleleri okuma, haftalık ödevi yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
12 Öğretim Mesaj Tasarımı ve Materyal Geliştirme-2 Önerilen kitabı ve makaleleri okuma, haftalık ödevi yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
13 Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi Önerilen kitabı ve makaleleri okuma, haftalık ödevi yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
14 Proje ödevinin sunumu Sunuma hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
15 Proje ödevinin sunumu ve genel değerlendirme Sunum hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
16 Tasarım ödevinin ara sunumu Ara raporu hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi
17 Tasarım ödevini sunma Raporu hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 1 1
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 158
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,32
AKTS 6 AKTS