PGÖ802 Düşünme Eğitiminde Araştırma ve Uygulama

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod PGÖ802
Ad Düşünme Eğitiminde Araştırma ve Uygulama
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. AHMET DOĞANAY


Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı, düşünmenin boyutları ve eğitimdeki önemini tartışarak, bu konudaki yeni yaklaşımları kavramaktır.

Dersin İçeriği

Düşünme kavramı, düşünmenin gerekliliği, düşünmenin boyutları, bilişsel farkındalık, yaratıcı ve eleştirel düşünme, mikro düşünme yetenekleri, makro düşünme süreçleri ve düşünmenin öğretimine dönük yaklaşımlar

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Yıldırım, R. (1998). Yaratıcılık ve yenilik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Notlar

Crawford, A, Saul, W., Mathews, S. R. & Makinster, J. (2009). Düşünen Sınıf için Öğretme ve Öğrenme Yöntemleri. İstanbul


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenme-öğretme sürecinde ve toplumda düşünmeye duyulan gereksinimi açıklar.
ÖÇ02 İyi düşünen ve düşünmeyen insanların özelliklerini ayırt eder.
ÖÇ03 Düşünmenin boyutlarını açıklar.
ÖÇ04 Düşünmede ortamın rolünü ve düşünme için uygun bir ortamın özelliklerini açıklar.
ÖÇ05 Düşünmeyi engelleyen etmenleri açıklar.
ÖÇ06 Düşünme sırasında beynin nasıl çalıştığını açıklar.
ÖÇ07 Bilişsel farkındalığın öğrenme sürecinde nasıl işlediğini açıklar.
ÖÇ08 Öğrenenlerde bilişsel farkındalığı gerçekleştirici etkinlikler yapar.
ÖÇ09 Eleştirel düşünmenin ne olduğunu açıklar.
ÖÇ10 Öğrenenlerde eleştirel düşünmeyi geliştirici etkinlikler yapar.
ÖÇ11 Yaratıcı düşünmenin ne olduğunu açıklar.
ÖÇ12 Yaratıcı düşünmeyi geliştirici etkinlikler yapar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimleri yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimlerinin ilişkili olduğu disiplinleri arası etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri sistematik bir yaklaşımla analiz ederek, değerlendirir
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık bilgilerini kullanarak eğitim bilimleri alanındaki özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşır 3
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimlerindeki yeni fikir ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar 5
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleriyle ilgili özgün bir konuyu üst düzey araştırma yöntem ve becerilerini, ileri istatistik tekniklerini kullanarak araştırır
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren özgün bir yöntem, düşünce, tasarım veya uygulama geliştirir/ farklı bir alana uygular/ uyarlar
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak, alanındaki bilginin genişlemesine katkı sağlar 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında, yerel ve ulusal düzeyde yaşanan disiplinler arası özgün sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanında gereksinim duyduğu çeşitli bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, eğitim bilimleri ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili teorik ve pratik çalışmalarında etik davranır
PÖÇ13 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde geliştirmeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki ilgili kişiler ve uzmanlarla alan yetkinliğini, özgün görüş ve düşüncelerini tartışabilecek ve gerektiğinde savunabilecek etkili bir iletişim kurar 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik En az bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyi)
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimlerine dönük araştırma ve uygulamalarının başarıya ulaşmasında ilgili kurum/ kişilerle işbirliğini sağlar.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma ve sürdürebilme çalışmalarına katkıda bulunur
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanıyla ilgili sorunların kaynaklarını tespit etmede ve çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanır 2
PÖÇ19 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bilimsel, toplumsal ve etik konularda yaşanan sorunların çözümüne alan yetkinliğiyle katkı sağlar
PÖÇ20 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının yetkinliğini ortaya koyarak, işlevsel etkileşimle işbirliği sağlar 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Düşünmeye duyulan gereksinim İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
2 İyi ve kötü düşünen insanların özellikleri İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Düşünme ortamı İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
4 Düşünme kavramı ve boyutları İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Düşünmenin merkezi olarak beyin İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Düşünmeyi destekleyici ortam İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Düşünme odaklı bir öğretim için öğretmen ve öğrenci davranışları İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Vize sınavı ve ödev teslimi Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Düşünmeyi öğrenme ve öğretme yaklaşımları İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Beceri ve içerik temelli yaklaşımlar İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
11 Eleştirel düşünmenin öğretimi İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Ödev1 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Eleştirel düşünmenin öğretimi 2 İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Yaratıcı düşünmenin öğretimi İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Ödev2 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Bilişsel farkındalık becerilerinin öğretimi İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Ödev3 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Genel değerlendirme Dersi gözden geçirme Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
16 Ödev teslimi Ödevi gözden geçirme Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Final sınavı Final sınavına hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS