EMG43P700 Dönem Projesi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod EMG43P700
Ad Dönem Projesi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Enstitü Proje
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SERAP ÇABUK


Dersin Amacı

Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Dönem projesi, bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle çalışma süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Proje konusuna ilişkin akademik yayınlar

Notlar

Güncel ve temel makaleler.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Proje konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirir, geliştirir ve bunları kullanabilme becerisi kazanır.
ÖÇ02 Aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır.
ÖÇ03 Proje konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
ÖÇ04 Proje konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi kazanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama temel fonksiyonlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama yönetiminin temel kuram ve modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini tanımlar. 3
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İşletmelerin ihtiyaç duyduğu pazarlama bilgisini bilimsel araştırma ilkelerine göre toplar ve analiz eder. 5
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama yönetiminde uygulanan modellerin farklı sektörler açısından sonuçlarını değerlendirebilir. 3
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İç ve dış çevresel koşullardan ve değişimlerden kaynaklanan pazarlama sorunlarını tanımlayabilir.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Analitik düşünme yetisi ile temel pazarlama problemlerini çözebilir. 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlamanın tüm temel fonksiyonlarını kavramsal olarak açıklar. 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama problemlerinin çözümünde sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir. 3
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanında yaptığı araştırmaların sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanmak üzere raporlaştırır. 5
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yorumlar. 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkin bir biçimde ekip çalışması yapar ve ekip içinde gerekli sorumluluğu alır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Temel pazarlama kavramlarını ve temel ekonomik kavramların işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri sentezleyebilir. 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Pazarlama alanında kazandığı bilgileri, farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilir. 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri ve yorumlarını sözlü ve yazılı olarak etkin biçimde sunabilir. 5
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yazılı ve sözlü sunumlarda, pazarlama terminolojisinde yer alan terim ve kavramları etkin biçimde kullanır. 5
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Rekabetçi bir ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kararlar alabilir.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olur. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Proje hazırlama sürecinin incelenmesi kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
2 Proje ana konusunun belirlenmesi kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
3 Kaynak taraması kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
4 Proje konusunun netleştirilmesi kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 Kaynak taraması (devam) kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 İçerik oluşturma kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
7 ön yazıma başlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
8 Ara Sınav Ara değerleme Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 proje sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
10 proje sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama (devam) kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
11 bulguları değerlendirme ve sonucu yazma kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
12 bulguları değerlendirme ve sonucu yazma (devam) kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
13 ilk okuma ve değerlendirme kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
14 Eksiklikleri tamamlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 Son kontrol kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje teslimi Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje teslimi Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 50 50
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 162
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,48
AKTS 6 AKTS