EMG43718 Pazarlama Araştırması ve Etik

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod EMG43718
Ad Pazarlama Araştırması ve Etik
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. FATMA DEMİRCİ OREL


Dersin Amacı

Bu ders ile, pazarlama sorunlarının açık ve net olarak tanımlanabilmesi, soruna uygun araştırma modelinin belirlenerek, gerekli bilgilerin sistematik olarak toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlar çıkartılarak yorumlanabilmesi becerisinin etik ilkeler doğrultusunda kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Bu ders pazarlama araştırmasının tanımı, pazarlama araştırmasının çevresi, pazarlama araştırması türleri, pazarlama araştırması süreci ve hataları, veri toplama, öçek ve ölçeklendirme, örnekleme, hipotez testleri ve veri analizi konularını içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu yok

Kaynaklar

Pazarlama Araştırması, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2015, Çeviri Editörü: Fatma Demirci Orel, (Marketing Research, Alvin C. Burns, Ronald F. Bush, Pearson Publication). (462 sayfa)

Notlar

Buyology, Martin Lindstorm, Marka Publications, Second Edition, 2008. Büyük Veri iş Başında, Bernard Marr, MediaCat Publications, 2016. Small Data, Martin Lindstorm, Optimist Publications, 2016.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Pazarlama araştırması yöntemlerini ve bunların kullanımlarını açıklar.
ÖÇ02 Seçilen araştırma yöntemlerini uygular.
ÖÇ03 Anakütle içinden örneklemi seçer.
ÖÇ04 Web tabanlı basit bir anket oluşturur.
ÖÇ05 Derin görüşme yöntemini uygular.
ÖÇ06 Nöropazarlama araştırmalarını açıklar.
ÖÇ07 Nicel veriyi analiz eder.
ÖÇ08 Pazarlama araştırması raporunu yazar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama temel fonksiyonlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama yönetiminin temel kuram ve modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini tanımlar.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İşletmelerin ihtiyaç duyduğu pazarlama bilgisini bilimsel araştırma ilkelerine göre toplar ve analiz eder. 5
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama yönetiminde uygulanan modellerin farklı sektörler açısından sonuçlarını değerlendirebilir.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İç ve dış çevresel koşullardan ve değişimlerden kaynaklanan pazarlama sorunlarını tanımlayabilir. 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Analitik düşünme yetisi ile temel pazarlama problemlerini çözebilir. 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlamanın tüm temel fonksiyonlarını kavramsal olarak açıklar. 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama problemlerinin çözümünde sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir. 4
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanında yaptığı araştırmaların sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanmak üzere raporlaştırır. 4
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yorumlar. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkin bir biçimde ekip çalışması yapar ve ekip içinde gerekli sorumluluğu alır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Temel pazarlama kavramlarını ve temel ekonomik kavramların işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri sentezleyebilir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Pazarlama alanında kazandığı bilgileri, farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri ve yorumlarını sözlü ve yazılı olarak etkin biçimde sunabilir. 4
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yazılı ve sözlü sunumlarda, pazarlama terminolojisinde yer alan terim ve kavramları etkin biçimde kullanır. 5
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Rekabetçi bir ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kararlar alabilir.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olur.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Pazarlama Araştırmalarına Giriş İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Pazarlama Araştırma Sürecinde Aşamalar İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Kalitatif Araştırma Teknikleri İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
4 İkincil Veri Toplama İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Anket Yöntemi Anket Tasarımı İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
6 Araştırma Tasarımı ve Potansiyel Hata Kaynakları İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Ölçme ve Dereceleme İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Örnekleme Kavramı ve Yöntemleri İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
10 Gözlem Yöntemi İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
11 Veri Hazırlama ve Hipotez İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
12 Araştırma Raporu Yazımı İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
13 Araştırma Etiğine İlişkin Temel İlkeler İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Araştırma Sürecinde Etik Dışı Davranışlar İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Araştırma ve Yayın Etiği İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS