EMG43716 Stratejik Pazarlama Planlaması

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod EMG43716
Ad Stratejik Pazarlama Planlaması
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. HATİCE DOĞAN SÜDAŞ


Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerin çeşitli pazarlama problemleri ve bunlara yönelik potansiyel çözümler hakkında stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu ders, strateji, stratejik yönetim, stratejik pazarlama, pazarlama planlaması, işletme, pazar ve müşteri analizleri, bölümleme-hedefleme-konumlama stratejileri, pazarlama karması elemanlarına yönelik stratejik planlar konularını içermektedir

Dersin Ön Koşulu

Bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Stratejik Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır? Norton Paley MEDİACAT KİTAPLARI

Notlar

Üniversite kütüphane veri tabanı


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Planlama ve Strateji kavramlarını pazarlama açısından açıklayabilme
ÖÇ02 pazarlama planı temel kavramlarını bilme ve kullanma
ÖÇ03 pazarlama planı hazırlayabilme
ÖÇ04 pazarlama stratejisi alternatiflerini bilme
ÖÇ05 Pazarlama stratejisi uygulayabilme
ÖÇ06 Pazarlama denetimi yapabilme


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama temel fonksiyonlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama yönetiminin temel kuram ve modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini tanımlar.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İşletmelerin ihtiyaç duyduğu pazarlama bilgisini bilimsel araştırma ilkelerine göre toplar ve analiz eder. 4
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama yönetiminde uygulanan modellerin farklı sektörler açısından sonuçlarını değerlendirebilir.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İç ve dış çevresel koşullardan ve değişimlerden kaynaklanan pazarlama sorunlarını tanımlayabilir. 5
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Analitik düşünme yetisi ile temel pazarlama problemlerini çözebilir. 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlamanın tüm temel fonksiyonlarını kavramsal olarak açıklar. 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama problemlerinin çözümünde sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanında yaptığı araştırmaların sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanmak üzere raporlaştırır. 4
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yorumlar. 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkin bir biçimde ekip çalışması yapar ve ekip içinde gerekli sorumluluğu alır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Temel pazarlama kavramlarını ve temel ekonomik kavramların işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri sentezleyebilir. 4
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Pazarlama alanında kazandığı bilgileri, farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilir. 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri ve yorumlarını sözlü ve yazılı olarak etkin biçimde sunabilir.
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yazılı ve sözlü sunumlarda, pazarlama terminolojisinde yer alan terim ve kavramları etkin biçimde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Rekabetçi bir ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kararlar alabilir. 5
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olur. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Strateji, stratejik yönetim ve pazarlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Pazarlama planlamasına giriş; temel kavramlar 1 Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Pazarlama planlamasına giriş; temel kavramlar 2 Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 İşletme analizi, sektör ve rekabet analizi 1 Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 İşletme analizi, sektör ve rekabet analizi 2 Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Pazar ve müşteri analizleri 1 Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Pazar ve müşteri analizleri 2 Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Büyüme stratejileri, amaçlar ve pazarlama destek sistemlerine yönelik planlar 1 Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Büyüme stratejileri, amaçlar ve pazarlama destek sistemlerine yönelik planlar 2 Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
11 Bölümleme, hedefleme ve konumlandırma planları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Pazarlama karması elemanlarına yönelik stratejik planlar 1 Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Pazarlama karması elemanlarına yönelik stratejik planlar 2 Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Performans ölçüm sisteminin ve uygulama denetim sisteminin tasarlanması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Örnek pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS