EMG43713 Ürün ve Marka Yönetimi

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod EMG43713
Ad Ürün ve Marka Yönetimi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MEHMET ALİ BURAK NAKIBOĞLU


Dersin Amacı

Bu ders uygulama ağırlıklı bir ders olup, ürün ve marka yönetimine ilişkin uygulama örneklerinin konu ile ilgili teorik bilgilerle yorumlanmasıyla şekillenmektedir. Ders iki kısımda ele alınabilir, dersin ilk yarısında ürün ve marka yönetimine ilişkin teoriler, süreçler, sistemler, kurallar ve bunların modern pazarlama anlayışındaki yeri hakkında güncel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. İkinci bölümde ise birinci bölümdeki teorik bilgiler ışığında ürün ve marka örneklerinin incelenmesi ve çözümlenmesi yoluyla konunun uygulama boyutunun incelenmesi mümkün olacaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders pazarlamanın tarihsel gelişimi ve modern pazarlama, ürün türleri, yeni ürün geliştirme süreci, marka ve marka ile ilgili kavramlar konularını içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Marka Yaratmanın 22 Kuralı, Al Ries ve Laura Rie Marka Yönetimi, Murat Selim Selvi Marka ve Marka Stratejileri, Çağatan Taşkın ve Ömer Akat Marketing An Introduction, Gary Armstrong and Philip Kotler

Notlar

Büyük Markalar Büyük Hatalar, Jack Trout


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Pazarlamanın tarihsel gelişimi içerisinde ürün kavramının yerini tanımlar
ÖÇ02 Pazarlama yönetimi ilkelerinin ürün ve marka yönetimi ile ilişkisini açıklar.
ÖÇ03 Pazarlamada ürün ve tüketici ihtiyaçlarının karşılanması ilişkisini açıklar
ÖÇ04 Farklı çevre koşullarında hangi ürün stratejilerinin kullanılabileceğini söyler.
ÖÇ05 Yeni ürün geliştirme süreci ve ürün karması kararlarını açıklar
ÖÇ06 Farklı çevre ve piyasa koşullarında hangi marka stratejilerinin kullanılabileceğini ayırt eder.
ÖÇ07 Marka geliştirme, hedef kitleye duyurma ve marka algısı yaratma sürecini açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama temel fonksiyonlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama yönetiminin temel kuram ve modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini tanımlar.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İşletmelerin ihtiyaç duyduğu pazarlama bilgisini bilimsel araştırma ilkelerine göre toplar ve analiz eder.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama yönetiminde uygulanan modellerin farklı sektörler açısından sonuçlarını değerlendirebilir. 5
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İç ve dış çevresel koşullardan ve değişimlerden kaynaklanan pazarlama sorunlarını tanımlayabilir. 4
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Analitik düşünme yetisi ile temel pazarlama problemlerini çözebilir.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlamanın tüm temel fonksiyonlarını kavramsal olarak açıklar.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama problemlerinin çözümünde sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanında yaptığı araştırmaların sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanmak üzere raporlaştırır. 4
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yorumlar. 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkin bir biçimde ekip çalışması yapar ve ekip içinde gerekli sorumluluğu alır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Temel pazarlama kavramlarını ve temel ekonomik kavramların işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar. 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri sentezleyebilir. 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Pazarlama alanında kazandığı bilgileri, farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri ve yorumlarını sözlü ve yazılı olarak etkin biçimde sunabilir. 3
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yazılı ve sözlü sunumlarda, pazarlama terminolojisinde yer alan terim ve kavramları etkin biçimde kullanır. 4
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Rekabetçi bir ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kararlar alabilir. 5
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olur.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Pazarlamanın tarihsel gelişimi ve modern pazarlama I Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Pazarlamanın tarihsel gelişimi ve modern pazarlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Pazarlama yönetimi ilkeleri ve temel kavramlar Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Ürün kavramı Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Ürün türleri ve temel kavramlar Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Ürün, ihtiyaç ve tüketici davranışları ilişkisi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Ürün yönetimi stratejileri ve ürün yönetimi kararları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
9 Yeni ürün geliştirme süreci ve yönetimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Ürün yaşam eğrisi, ürün farklılaştırma kararları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Ürün karması kararları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
12 Markanın temel kavramları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Marka geliştirme ve marka algısı yaratma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Marka yönetimi ve marka stratejisi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Marka yaratma, konumlandırma, farklılaştırma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS