EMG43709 Perakendeci İşletmeler Yönetimi

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod EMG43709
Ad Perakendeci İşletmeler Yönetimi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. FATMA DEMİRCİ OREL


Dersin Amacı

Bu derste perakendecilikle ilgili kavram, strateji ve uygulamaların yanı sıra perakendecilik sektörünün gelişimi ve sektörle ilgili çeşitli projeksiyonlar üzerinde tartışmak amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Bu ders perakendeci işletmelerde pazarlama yönetimi sürecine ilişkin konuları içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu yok.

Kaynaklar

Perakende Pazarlama Yönetimi, Fatma Demirci Orel, Ö.B.Tek, Birleşik Matbaacılık, İkinci Baskı, İzmir, 2008. (Kitap baz alınarak hazırlanan güncellenmiş ders notları)

Notlar

Uluslararası Perakendecilik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Fatma Demirci Orel, Gülsün Nakıboğlu, Detay Yayıncılık, Ankara, Ekim 2016. (237 sayfa)


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Perakendecilik sektörüne ilişkin güncel teorik ve pratik altyapıya hakim olur.
ÖÇ02 Perakende yönetiminde akılcı karar verme, analiz ve analiz sonuçlarını değerlendirme yollarını öğrenir.
ÖÇ03 Perakende işletme türleri ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ04 Perakendecilik sektöründe dağıtım kanalları ve bu kanalların yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ05 Perakendecilik kavramını ve ilgili terimleri açıklar.
ÖÇ06 Perakende pazarlama stratejilerini sınıflandırır ve izah eder.
ÖÇ07 Ürün yönetimi ve tedarik zinciri stratejilerinin entegrasyonunu anlar.
ÖÇ08 Dijital perakendeciliğin temellerini öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama temel fonksiyonlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar. 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama yönetiminin temel kuram ve modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini tanımlar.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İşletmelerin ihtiyaç duyduğu pazarlama bilgisini bilimsel araştırma ilkelerine göre toplar ve analiz eder.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama yönetiminde uygulanan modellerin farklı sektörler açısından sonuçlarını değerlendirebilir.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İç ve dış çevresel koşullardan ve değişimlerden kaynaklanan pazarlama sorunlarını tanımlayabilir. 5
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Analitik düşünme yetisi ile temel pazarlama problemlerini çözebilir.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlamanın tüm temel fonksiyonlarını kavramsal olarak açıklar. 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama problemlerinin çözümünde sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanında yaptığı araştırmaların sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanmak üzere raporlaştırır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yorumlar. 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkin bir biçimde ekip çalışması yapar ve ekip içinde gerekli sorumluluğu alır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Temel pazarlama kavramlarını ve temel ekonomik kavramların işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar. 3
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri sentezleyebilir. 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Pazarlama alanında kazandığı bilgileri, farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri ve yorumlarını sözlü ve yazılı olarak etkin biçimde sunabilir. 4
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yazılı ve sözlü sunumlarda, pazarlama terminolojisinde yer alan terim ve kavramları etkin biçimde kullanır. 4
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Rekabetçi bir ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kararlar alabilir.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olur. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Perakendeciliğe Giriş İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Uluslararası Perakendecilik Kavramı ve Perakendecilikte Uluslararasılaşma İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
3 Uluslararası Perakendecilikte Pazarlama Çevresi İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Perakendeci İşletme Formatları İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Stratejik Perakendecilik ve Perakendecilik Yönetim Stratejisi İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
6 Perakendeci İşletmelerde Ürün Yönetimi, Kategori Planlaması ve Satın Alma Süreci İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
7 Perakendeci Mağazalarda Fiyatlandırma İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Perakende Mağazalarda Kuruluş Kararları ve Kuruluş Yeri Seçimi İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay
10 Perakende Pazarlama İletişimi İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
11 Uluslararası Perakende Pazarlama Karması İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
12 Dijital Perakendecilik İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Perakendeci İşletmelerde Fiziksel Planlama, Atmosfer ve Görsel Sunum İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
14 Perakendecilikte Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay, Soru-Cevap
15 Projelerin Değerlendirilmesi ve Geribildirim Projelerin Hazırlanması Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS