EMG43708 Reklam

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod EMG43708
Ad Reklam
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. DENİZ ZEREN


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin reklam yönetimi ve reklam prodüksiyonu konularında uygulamalı olarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders, reklam ve reklam araçları, bir reklam kampanyasının yürütülmesi sürecine ilişkin konuları kapsamaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Nedir bu reklam? Muazzez Babacan

Notlar

Güncel ve temel akademik makaleler, en iyi uygulama örnekleri


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İşletme içinde reklamın fonksiyonlarını tanımlar.
ÖÇ02 Tutundurma karması içinde reklamın yerini tanımlar.
ÖÇ03 Reklam kampanyaları planlar.
ÖÇ04 Reklam veren, ajans ilişkilerini açıklar.
ÖÇ05 Dijital reklam kampanyası planlar.
ÖÇ06 Bütünleşik pazarlama iletişimi araçlarının tamamını kullanır.
ÖÇ07 Pazarlama iletişimi ölçme ve değerlendirme süreçlerini kurgular.
ÖÇ08 Pazarlama iletişimi bütçesi oluşturup dağıtır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama temel fonksiyonlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama yönetiminin temel kuram ve modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini tanımlar.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İşletmelerin ihtiyaç duyduğu pazarlama bilgisini bilimsel araştırma ilkelerine göre toplar ve analiz eder. 5
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama yönetiminde uygulanan modellerin farklı sektörler açısından sonuçlarını değerlendirebilir.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İç ve dış çevresel koşullardan ve değişimlerden kaynaklanan pazarlama sorunlarını tanımlayabilir. 4
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Analitik düşünme yetisi ile temel pazarlama problemlerini çözebilir.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlamanın tüm temel fonksiyonlarını kavramsal olarak açıklar. 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama problemlerinin çözümünde sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanında yaptığı araştırmaların sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanmak üzere raporlaştırır. 5
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yorumlar. 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkin bir biçimde ekip çalışması yapar ve ekip içinde gerekli sorumluluğu alır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Temel pazarlama kavramlarını ve temel ekonomik kavramların işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar. 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri sentezleyebilir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Pazarlama alanında kazandığı bilgileri, farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilir. 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri ve yorumlarını sözlü ve yazılı olarak etkin biçimde sunabilir.
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yazılı ve sözlü sunumlarda, pazarlama terminolojisinde yer alan terim ve kavramları etkin biçimde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Rekabetçi bir ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kararlar alabilir.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olur. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Reklam Tanımları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
2 Reklamın Tarihçesi, Reklamın Ekonomik ve Toplumsal Boyutları, Reklamın Sınıflandırılması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
3 Reklamcılık, Reklamla ilgili Kurum ve Kuruluşlar Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
4 Ajanslar ve Müşteriler (Reklamverenler) Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
5 Basılı Reklam Ortamları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
6 Elektronik (Yayın Yapan) Reklam Ortamları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
7 Doğrudan Postalama, Satış Promosyonları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
9 Açıkhava Reklam Araçları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
10 Kampanya Kavramı ve Yaratıcılığın Önemi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
11 Basılı Reklam Araçlarında Prodüksiyon Çalışmaları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
12 Dijital Reklam Araçlarında Prodüksiyon Çalışmaları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
13 Medya Planlaması ve Satın alma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
14 Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Reklam Etiği ve Reklam Mevzuatı Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
15 Sunumlar, Projelerin Değerlendirilmesi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS