EMG43706 Hizmet Pazarlaması

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod EMG43706
Ad Hizmet Pazarlaması
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. HİLAL İNAN


Dersin Amacı

Bu dersin amacı hizmetler, hizmet pazarlaması ve hizmet stratejileriyle ilgili temel bilgileri vermek ve hizmet endüstrisindeki işletmeler için ürün, fiyatlama, tutundurma ve dağıtım stratejilerini belirlemektir.

Dersin İçeriği

Bu ders hizmetin tanımı ve kapsamı, hizmetin temel özellikleri, hizmetlerde ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, talep ve kapasite yönetimi ve hizmet kalitesi konularını içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul yok

Kaynaklar

Hizmet Pazarlaması, Hilal İNAN, Hizmet Pazarlaması, Prof. Dr. Sevgi Ayşe ÖZTÜRK

Notlar

Güncel makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Hizmet kavramının tanımını ve temel özelliklerini açıklar.
ÖÇ02 Yeni hizmet geliştirme sürecinin aşamalarını ve önemini kavrar.
ÖÇ03 Hizmetlerin fiyatlandırılmasında kullanılabilecek çeşitli fiyatlama stratejilerini açıklar.
ÖÇ04 Hizmetlere ilişkin tutundurma faaliyetlerinde izlenecek stratejileri açıklar.
ÖÇ05 Hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasında kullanılabilecek dağıtım kanalı alternatiflerini açıklar.
ÖÇ06 Hizmetler için talep ve kapasite yönetiminde kullanılabilecek stratejileri belirler.
ÖÇ07 Hizmet kalitesinin boyutlarını belirlemek ve geliştirilmesini sağlamak üzere öneriler sunar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama temel fonksiyonlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama yönetiminin temel kuram ve modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini tanımlar. 4
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İşletmelerin ihtiyaç duyduğu pazarlama bilgisini bilimsel araştırma ilkelerine göre toplar ve analiz eder.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama yönetiminde uygulanan modellerin farklı sektörler açısından sonuçlarını değerlendirebilir. 5
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İç ve dış çevresel koşullardan ve değişimlerden kaynaklanan pazarlama sorunlarını tanımlayabilir. 4
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Analitik düşünme yetisi ile temel pazarlama problemlerini çözebilir. 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlamanın tüm temel fonksiyonlarını kavramsal olarak açıklar. 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama problemlerinin çözümünde sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanında yaptığı araştırmaların sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanmak üzere raporlaştırır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yorumlar. 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkin bir biçimde ekip çalışması yapar ve ekip içinde gerekli sorumluluğu alır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Temel pazarlama kavramlarını ve temel ekonomik kavramların işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar. 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri sentezleyebilir. 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Pazarlama alanında kazandığı bilgileri, farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilir. 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri ve yorumlarını sözlü ve yazılı olarak etkin biçimde sunabilir. 4
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yazılı ve sözlü sunumlarda, pazarlama terminolojisinde yer alan terim ve kavramları etkin biçimde kullanır. 5
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Rekabetçi bir ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kararlar alabilir. 4
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olur. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hizmet Kavramının Tanımlanması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Hizmetlerin Temel Özellikleri ve Fiziksel Ürünlerden Ayrılan Yönleri Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Hizmetlerin Temel Özellikleri ve Fiziksel Ürünlerden Ayrılan Yönlerinin incelenmesi Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Hizmetlerin Sınıflandırılması Araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Hizmet Ürününün Anlaşılması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Hizmetlerde Fiyatlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Hizmetlerde Tutundurma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Hizmetlerde Dağıtım Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Genişletilmiş Pazarlama Karması Elemanlarının incelenmesi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Genişletilmiş Pazarlama Karması Elemanları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Talep ve Kapasite Yönetimine giriş Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Talep ve Kapasite Yönetimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Hizmet Kalitesi Araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Hizmet Kalitesi Modelleri Araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS