EMG43704 Uluslararası Pazarlama

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod EMG43704
Ad Uluslararası Pazarlama
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. DENİZ ZEREN


Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin uluslararası pazarlama alanındaki kavram ve kurumları irdelemelerine, bu alandaki teori ve uygulamalarının temellerini öğrenebilmelerine yol göstermektir.

Dersin İçeriği

Bu ders uluslararası pazarlamanın tanımı ve kapsamı, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlamada ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, uluslararası pazara giriş stratejileri ile ilgili konuları içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Uluslararası Pazarlama, M. Karafakıoğlu Ders notları dersin hocası tarafından sağlanmaktadır.

Notlar

Güncel ve temel akademik makaleler, en iyi uygulama örnekleri


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Uluslararası pazarlama çevresini analiz eder.
ÖÇ02 Yabancı pazarlara uygun pazarlama stratejileri belirler.
ÖÇ03 Yabancı pazarları anlayabilmek için araştırma becerileri geliştirir.
ÖÇ04 Yabancı pazarlardaki çevresel farklılıkları tanımlar
ÖÇ05 Modern dünyadaki pazarlama uygulayıcılarının karşılaştığı karmaşık süreçleri tanımlar.
ÖÇ06 Küresel problemlerin çözümüne yönelik ulaşılacak bilgi kaynaklarını sıralar.
ÖÇ07 Küresel pazarlara yönelik pazarlama planı hazırlar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama temel fonksiyonlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama yönetiminin temel kuram ve modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini tanımlar.
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İşletmelerin ihtiyaç duyduğu pazarlama bilgisini bilimsel araştırma ilkelerine göre toplar ve analiz eder. 3
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama yönetiminde uygulanan modellerin farklı sektörler açısından sonuçlarını değerlendirebilir.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İç ve dış çevresel koşullardan ve değişimlerden kaynaklanan pazarlama sorunlarını tanımlayabilir. 5
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Analitik düşünme yetisi ile temel pazarlama problemlerini çözebilir.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlamanın tüm temel fonksiyonlarını kavramsal olarak açıklar.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama problemlerinin çözümünde sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir. 2
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanında yaptığı araştırmaların sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanmak üzere raporlaştırır. 5
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yorumlar. 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkin bir biçimde ekip çalışması yapar ve ekip içinde gerekli sorumluluğu alır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Temel pazarlama kavramlarını ve temel ekonomik kavramların işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri sentezleyebilir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Pazarlama alanında kazandığı bilgileri, farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilir. 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri ve yorumlarını sözlü ve yazılı olarak etkin biçimde sunabilir.
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yazılı ve sözlü sunumlarda, pazarlama terminolojisinde yer alan terim ve kavramları etkin biçimde kullanır. 5
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Rekabetçi bir ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kararlar alabilir. 4
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olur. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Uluslararası Pazarlama ve Uluslararası Dinamik Çevre Ders kitabında ilgili kısımların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Ekonomik Çevre ve Küreselleşme Ders kitabında ilgili kısımların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Politik ve Yasal Çevre Ders kitabında ilgili kısımların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Kültürel Dinamikler I Ders kitabında ilgili kısımların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Kültürel Dinamikler II Ders kitabında ilgili kısımların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Küreselleşme Tartışmaları Ders kitabında ilgili kısımların okunması Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması, Örnek Olay
7 Çevre (Dünya nın Durumu) Ders kitabında ilgili kısımların okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Ders kitabında ilgili kısımların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 İhracat İşlemleri (Dökümantasyon ve Ödeme Şekilleri) Ders kitabında ilgili kısımların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Uluslararası Lojistik Yönetimi (Teslim Şekilleri, Taşıma) Ders kitabında ilgili kısımların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
12 Uluslararası Piyasalarda Pazarlama Karması Yönetimi-Ürün Ders kitabında ilgili kısımların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Grup Çalışması
13 Uluslararası Piyasalarda Pazarlama Karması Yönetimi-Fiyat Ders kitabında ilgili kısımların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Uluslararası Piyasalarda Pazarlama Karması Yönetimi-Dağıtım Ders kitabında ilgili kısımların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Uluslararası Piyasalarda Pazarlama Karması Yönetimi -Tutundurma Ders kitabında ilgili kısımların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS