EMG43700 Tüketici Davranışları

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod EMG43700
Ad Tüketici Davranışları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SERAP ÇABUK


Dersin Amacı

İşletmelerin ürün ve hizmetlerinin geliştirirken ve sunarken hitap ettiği tüketicileri, tüketici karar verme ve satın alma süreçlerini ve bu süreçler üzerinde etkili olan faktörlerin anlaşılmasının sağlanmasıdır.

Dersin İçeriği

Bu ders tüketici davranışları karar süreci ve bu süreci etkileyen içsel ve dışsal faktörler ile ilgili konuları içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Odabaşı, Y., Barış, G. (2014), Tüketici Davranışları, Mediacat Yayınları, İstanbul.

Notlar

Güncel ve temel akademik makaleler.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri tanımlar.
ÖÇ02 Tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerin tüketici satın alma karar süreçlerinde yarattığı etkilerin anlaşılarak etkin pazarlama stratejilerinin nasıl geliştirileceğini kavrar.
ÖÇ03 Tüketici satın alma karar süreci aşamalarını öğrenir.
ÖÇ04 Tüketici davranış sürecindeki farklı rollerin tüketici satın alma durumuna etkilerini kavrar.
ÖÇ05 Tüketicilerin neyi, neden ve nasıl satın aldıklarını açıklayabilmek için tüketici satın alma davranışında satın alma öncesi, satın alma ve satın alma sonrasına ilişkin ortaya çıkabilecek faaliyetleri açıklar.
ÖÇ06 Davranışsal perspektif açısından pazarlamanın ve pazarlama yönetiminin yerini anlar.
ÖÇ07 Pazarlama fonksiyonları ve tüketici davranışları ilişkisini anlar.
ÖÇ08 İşletmeler için hayati olan pazarlama ve tüketici davranışları problemlerine ilişkin farkındalık geliştirir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama temel fonksiyonlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama yönetiminin temel kuram ve modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini tanımlar. 3
PÖÇ03 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İşletmelerin ihtiyaç duyduğu pazarlama bilgisini bilimsel araştırma ilkelerine göre toplar ve analiz eder.
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama yönetiminde uygulanan modellerin farklı sektörler açısından sonuçlarını değerlendirebilir. 4
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İç ve dış çevresel koşullardan ve değişimlerden kaynaklanan pazarlama sorunlarını tanımlayabilir. 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Analitik düşünme yetisi ile temel pazarlama problemlerini çözebilir.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlamanın tüm temel fonksiyonlarını kavramsal olarak açıklar.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama problemlerinin çözümünde sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir.
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanında yaptığı araştırmaların sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanmak üzere raporlaştırır. 4
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yorumlar. 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkin bir biçimde ekip çalışması yapar ve ekip içinde gerekli sorumluluğu alır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Temel pazarlama kavramlarını ve temel ekonomik kavramların işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri sentezleyebilir. 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Pazarlama alanında kazandığı bilgileri, farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilir. 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri ve yorumlarını sözlü ve yazılı olarak etkin biçimde sunabilir. 5
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yazılı ve sözlü sunumlarda, pazarlama terminolojisinde yer alan terim ve kavramları etkin biçimde kullanır. 4
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Rekabetçi bir ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kararlar alabilir.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olur. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tüketici Davranışına Giriş İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Öğrenme ve Bellek İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Güdüleme ve İlgilenim İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Duyum ve Algılama İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Tutumlar ve Duygular İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Kişilik ve Benlik İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Değerler ve Yaşam Biçimi İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
9 Grup Dinamiği, Danışma Grupları ve Aile İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Kişisel Etkiler ve Yeniliklerin Yayılması İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Sosyal Sınıf İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Kültür ve Alt Kültür İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Tüketici Satın Alma Süreci İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Tüketici Satın Alma Süreci (Devam) İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Projelerin Değerlendirilmesi Proje hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS