RES1800 Tez Çalışması

24 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES1800
Ad Tez Çalışması
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 24 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Tez Çalışması
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MUSTAFA ÇAPAR


Dersin Amacı

Sanat/sanat eğitimi alanında bir problem belirleyebilme ve bu problem bağlamında bilimsel bir araştırma sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Tez Çalışması dersi; bir tez konusunun belirlenmesi ve sanat/sanat eğitimi alanında bir problemin belirlenerek bilimsel bir çalışma sürecinin yürütülmesini içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

Bu dersin alınabilmesi için 7 ders, 1 seminer almış olmak ve yeterlik sınavından başarılı olmak gerekir.

Kaynaklar

Rita L. Irwin ve Diğ. A/R/Tography: Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry. John W. Creswell, Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. John W. Creswell, Nitel Araştırma Yöntemleri. Robert A. Day, Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır? Türk Dil Kurumu Yayınları, Yazım Klavuzu. Nimet Keser, Sanat Tarihi ve Sanat Eleştirisi Metodolojileri. Nimet Keser, Sanat Sözlüğü. Ernst Gombrich, Sanatın Öyküsü, Oktay Aslanapa,Türk Sanatı. John Berger, Görme Biçimleri. Şener Büyüköztürk ve Diğr. Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Notlar

Sanat tarihine, sanat eleştirisine ve sanat eğitimine ilişkin tüm kitap, tezler ve makaleler.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sanat ya da sanat eğitimi alanında incelemek üzere bir tez konusu belirler.
ÖÇ02 Tez konusu ile ilgili doğru kaynakları belirler ve inceler
ÖÇ03 Tez konusunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırır.
ÖÇ04 Elde ettiği bulgulardan bilgi üretir
ÖÇ05 Tez çalışmasını bilimsel araştırma raporu şeklinde yazar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir. 5
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur. 4
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür. 5
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir. 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır. 4
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur. 4
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur 4
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir.
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar I Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınların incelenmesi, okunması Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
2 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar II Literatürün (kitap, tez) incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
3 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar III Literatürün incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
4 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar IV Literatürün incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
5 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar V Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
6 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar VI Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
7 Yaptığı çalışmalar ile ilgili dönem ara raporu hazırlama Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara sınav Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
9 Doktora tez konusuna yönelik araştırmalar I Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
10 Doktora tez konusuna yönelik araştırmalar II Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
11 Doktora tez konusuna yönelik araştırmalar III Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
12 Doktora tez konusuna yönelik araştırmalar IV Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
13 Doktora tez konusuna yönelik rapor hazırlama Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
14 Yaptığı çalışmalar ile ilgili dönem raporu hazırlama Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
15 Yaptığı çalışmalar ile ilgili dönem raporunun tamamlanması Tez konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
16 Yıl sonu sınavı Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Yıl sonu sınavı Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 40 560
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 608
Toplam İş Yükü / 25 (s) 24,32
AKTS 24 AKTS