RES836 Deneysel Resim II

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES836
Ad Deneysel Resim II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MUSTAFA ÇAPAR


Dersin Amacı

Ders, sanat tarihindeki deneysel resim örneklerini inceleyerek öğrencilerin bu yönde resim uygulamaları yapmasını amaçlar.

Dersin İçeriği

Ders sanat tarihindeki deneysel resim uygulamalarını inceler ve buna bağlı olarak resim uygulamalarını içerir.

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Sanatın Temelleri. Robert E. Stinson , David L. Cayton , Otto G. Ocvirk , Philip R. Wigg, Robert O. Bone Modern Sanatın Öyküsü. Norbert Lynton Modern Sanatın Yedi Anahtarı. Simon Morley

Notlar

Dersin diğer kaynakları bulunmamaktadır.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 1900’den günümüze deneysel sanatçılardan örnekler verir
ÖÇ02 Deneysel çalışmalarda malzemenin önemini açıklar
ÖÇ03 Deneysel çalışmalarda tekniğin önemini açıklar
ÖÇ04 Deneysel çalışmaların üretiminde disiplinlerarası bir yaklaşım sergiler


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar,
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar. 1
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir. 3
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. 3
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür. 1
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur. 1
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır. 2
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir.
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Renk Alanı Resmi ve deneysellik Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Asamblaj ve deneysel çalışmalar Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
3 Lettirizm ve deneysellik Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Yeni-Dada ve deneysel çalışmalar Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
5 Romare Bearden’in Kolajları Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Pop Art ve deneysellik Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
7 Yves Klein ve canlı fırçaları Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Ders metinlerini okuma Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Fotoğrafın resimde kullanım olanakları Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
10 Yeni Dışavurumculuk ve deneysel çalışmalar Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Elizabeth Murray’ın deneysel kompozisyonları Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
12 Anselm Kiefer’in malzeme zenginliği Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Dijital resimin olanakları Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
14 David Hockney'in deneysel çalışmaları Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Çağdaş sanatta deneysellik Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders metinlerini okuma Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders metinlerini okuma Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 4 8 32
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 3 3
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,00
AKTS 6 AKTS