RES835 Deneysel Resim I

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES835
Ad Deneysel Resim I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MUSTAFA ÇAPAR


Dersin Amacı

Ders, sanat tarihindeki deneysel resim örneklerini inceleyerek öğrencilerin bu yönde resim uygulamaları yapmasını amaçlar.

Dersin İçeriği

Ders sanat tarihindeki deneysel resim uygulamalarını inceler ve buna bağlı olarak resim uygulamalarını içerir.

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Sanatın Temelleri. Robert E. Stinson , David L. Cayton , Otto G. Ocvirk , Philip R. Wigg, Robert O. Bone Modern Sanatın Öyküsü. Norbert Lynton Modern Sanatın Yedi Anahtarı. Simon Morley

Notlar

Dersin diğer kaynakları bulunmamaktadır.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Yirminci yüzyıldan günümüze sanat akımlarını listeler
ÖÇ02 Sanatta özgünlüğün öneminin farkına varır
ÖÇ03 Sanatta deneyselliğin önemini açıklar
ÖÇ04 Deneysel resim çalışmaları yapar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar,
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar. 1
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir. 3
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. 3
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür. 1
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur. 1
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır. 2
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir.
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Genel olarak deneysellik Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Farklı disiplinlerde deneysellik Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Alexander Cozens ve Leonardo da Vinci'de deneysellik Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Fütürizm ve deneysel çalışmalar Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Dada ve deneysellik Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Gerçeküstücülük ve deneysellik Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Picasso ve deneysellik Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ders metinlerini okuma Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Max Ernst ve deneysellik Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
10 Art Brut ve deneysellik Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Kobra Geubu ve deneysel çalışmalar Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
12 Taşizm ve deneysel çalışmalar Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
13 Gutai Grubu'nda deneysellik Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Soyut Dışavurumculuk ve deneysel çalışmalar Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
15 Genel değerlendirme Ders metinlerini okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders metinlerini okuma Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders metinlerini okuma Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 4 8 32
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 3 3
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,00
AKTS 6 AKTS