RES833 Resim Öğretiminde Kavramlar, Teoriler ve Sorunlar I

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES833
Ad Resim Öğretiminde Kavramlar, Teoriler ve Sorunlar I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. NİMET KESER


Dersin Amacı

Bu ders; resim sanatına ilişkin kavramları, teorileri, resim sanatının değerine ve eğitimine ilişkin tartışmaları ve gelişmeleri incelemeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

Ders, klasik uygarlıklardan itibaren resim sanatının öğretim sürecine ilişkin dönüşümleri, resim sanatının kavranışına ilişkin dönüşümleri, resim sanatının ilişkilendirildiği kavramları, sanatçı eğitiminin gerekliliğine ilişkin teorileri ve sanatın değerine ilişkin temel tartışmaları içerir.

Dersin Ön Koşulu

Bu ders için ön koşul yoktur

Kaynaklar

Artur D. Efland, The History of Art Education. Stuart MacDonald, The History and Philosophy of Art Education.

Notlar

Online ve basılı makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sanat eğitimiyle ve resim sanatının öğretimiyle ilgili kavramları açıklar.
ÖÇ02 Sanat eğitimiyle ve resim sanatının öğretimiyle ilişkili teorileri tartışır.
ÖÇ03 Sanat eğitiminin sorunlarını tanımlar.
ÖÇ04 Sanat eğitimin ilişkin bir araştırma yürütebilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. 5
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur. 5
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür.
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir. 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir.
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Sanat teorileri ilgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Sanat eğitimi ilgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Sanatta öğrenme teorileri ilgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Resim sanatının sosyal konumu İlgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Antik dönemden Rönesans'a resim sanatının ilişkilendirildiği kavramlar İlgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Aydınlanma döneminde resim sanatının ilşkili olduğu kavramlar, resim sanatının sosyal konumu ve sanatçı eğitimi İlgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 19. yüzyılda resim sanatının konumu, ilşkili kavramlar ve sanatçı eğitimi İlgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 20. yüzyılda resim sanatının konumu, ilişkili kavramlar ve sanatçı eğitimi İlgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
10 Sanat eğitiminde görsel kültür kuramları ve uygulamaları İlgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Öğrenci projelerinin tartışılması İlgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
12 Birinci öğrenci projelerinin tartışılması İlgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Beyin Fırtınası, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme
13 İkinci öğrenci projelerinin tartışılması İlgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme
14 Üçüncü projelerin projelerin tartışılması İlgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme
15 Öğrenci projelerinin genel değerlendirmesi İlgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme , Grup Çalışması, Bireysel Çalışma
16 Yıl sonu sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yıl sonu sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 2 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 158
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,32
AKTS 6 AKTS