RES831 Sanat Tarihi ve Sanat Eleştirisi Metodolojileri I

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES831
Ad Sanat Tarihi ve Sanat Eleştirisi Metodolojileri I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. NİMET KESER


Dersin Amacı

Sanat tarihi yazımı ya da sanat eleştirisi sürecinde kullanılabilecek yaklaşımların ve metotların öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Bir sanat tarihi ya da sanat eleştirisi çalışmasında kullanılabilecek başlıca metotlar ve yaklaşımlar.

Dersin Ön Koşulu

Bu dersin ön koşulu yoktur

Kaynaklar

Nimet Keser, Sanat Tarihi ve Sanat Eleştirisi Metodolojileri. Terry Barrett, Sanatı Eleştirmek, Günceli Anlamak. Terry Barrett, Öğrenciler İçin Bir Eleştiri Rehberi. Terry Barrett, Sanatı Eleştirmek: Günceli Anlamak

Notlar

Sanat eleştirisi ve sanat tarihine ilişkin basılı ya da online kitaplar ve makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Farklı sanat eleştirisi ve sanat tarihi yazma metotlarını açıklar
ÖÇ02 Farklı sanat kuramlarını açıklar.
ÖÇ03 Sanat eleştiri ve sanat tarihi yazılarının metodolojik yaklaşımlarını açıklar
ÖÇ04 Bağımsız olarak bir sanat eleştirisi ve sanat tarihi çalışması gerçekleştirebilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir. 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir. 4
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. 2
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür. 5
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir. 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur. 3
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir.
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin içeriğinin anlatılması, ders için gerekli kaynakların belirlenmesi. Literatürün incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Antik dönemden Orta Çağ'a kadar yazılmış olan sanat metinleri ve içeriklerinin incelenmesi. Ders notlarının hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Orta Çağ sanat metinlerinin incelenmesi Ders için notların hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Biyografik yaklaşımın incelenmesi. temel ilkelerin ve temel soruların tartışılması. Örnek metinlerin tartışılması. İlgili makalelerin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Üsluba dayalı yaklaşımın incelenmesi, temel ilkelerinin tartışılması ve örnek çalışmaların incelenmesi. Konuyla ilgili makale ve kitapların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Formalist yaklaşımın incelenmesi, temel ilkelerinin ve sorularının tartışılması. Örnek metinlerin incelenmesi. Alanyazının taranması ve ders notlarının hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 İkonografik yaklaşımın incelenmesi ve örnek metinlerin tartışılması. İlgili örnek makalelerin belirlenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav sınav hazırlığı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Öğrenci sınav kağıtlarının tartışılması Sınav kağıtlarının incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
10 Psikanalitik yaklaşımın öncüleri, temel soruları ve ilkelerinin incelenmesi. Örnek metinlerin okunması. İlgili makale ve kitapların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Sosyolojik yaklaşımın temel ilke ve sorularının incelenmesi. İlgili makale ve kitapların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Feminist yaklaşımın ve temel sorularının tartışılması. İlgili makale ve kitapların belirlenmesi ve okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Göstergebilim İlgili makale ve kitapların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Görsel göstergebilimsel metododoloji İlgili makale ve kitapların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Öğrenci ödevlerinin incelenmesi ve tartışılması İlgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Öğrenci ödevlerinin değerlendirilmesi İlgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
17 Yarıyıl sonu sınavı Sınav konusunun hazırlanması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS