RES828 Grafik Atölye II

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES828
Ad Grafik Atölye II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. ÖZGÜR AKTAŞ


Dersin Amacı

Tasarım alanında sorun belirleme ve gereksinimler ve çağdaş eğilimler dikkate alınarak tasarım önerileriyle çözüm sunma ve sunduğu çözüm sonuçlarını yazdığı araştırma makalesi ve bildirisiyle kamuoyuna sunmak amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Tasarım sorunlarını araştıran, ortaya koyan ve tasarım önerileriyle çözüm sunan ve sunduğu çözüm sonuçlarına yazdığı araştırma makalesi ve bildirisiyle kamuoyuna sunan profesyonel ve akademik ortamda çalışabilecek tasarımcılar yaratmak.

Dersin Ön Koşulu

Bu dersin Önkoşulu yoktur.

Kaynaklar

1. Guitton, P. (2008). Logos. Index Book. (ISBN-10: 8496309851). 2. Leppert, R. (2009). Sanatta Anlamın Görüntüsü İmgelerin Toplumsal İşlevi. Ayrıntı Yayınları: İstanbul. 3. Özgen, E. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri. Mavi Ağaç Yayınları: İstanbul. 4. Steven, H. & Ilic, M. (2008). Icons of Graphic Design. Thames & Hudson 5. Broos, K. & Hefting, P. (1997). Dutch Graphic Design: A Century. The MIT Press: Cambridge. 6. Pedersen, M. (2008. ) Graphis Posters .

Notlar

İlgili çevrimiçi siteler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kendine özgü grafik tasarım biçemine sahip olur.
ÖÇ02 Grafik tasarım, sanat ve bilim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek, proje ve etkinlikler geliştirir.
ÖÇ03 Alanına özgü çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. Alanıyla ilgili çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
ÖÇ04 Görsel iletişim alanında yeni, özgün, etkili çözümler ve uygulamalar üretir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar,
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir. 5
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. 5
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür.
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir.
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 1.Modernizm-Postmodernizm tartışması. 1.Yazılı ve çevrimiçi kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 2.Modernizm-Postmodernizmi grafik tasarım ürünleri üzerinden tartışma ve değerlendirme. 2.Yazılı ve çevrimiçi kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 3.Tasarım önerileri geliştirmek, tasarım süreçlerinin analizi, projelendirme. 3.Yazılı ve çevrimiçi kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme
4 4.Tasarım önerileri geliştirmek, tasarım süreçlerinin analizi, projelendirme. 4.Yazılı ve çevrimiçi kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme
5 5.Basılı ve elektronik ortamda tasarım çalışmaları yapmak için proje geliştirme. 5.İlgili proje görsellerinin taranması. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme
6 6.Projelerin eskiz ve taslaklarının yapılması. 6.İlgili proje görsellerinin taranması. Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Proje Temelli Öğrenme
7 7.Orjinale en yakın çalışmaların oluşturulması. 7.Bitmiş proje gorsel ve sunumların taranması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi
9 9.Projelerin sonuçlandırılması, sunumu ve sergilenmesi. 9.Yazılı ve çevrimiçi kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
10 10.Çevre tasarımında bilgilendirme, Yönlendirme dizgelerinde yerleşke kimliğine uygunluk. 10.Yazılı ve çevrimiçi kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 11.Çevre tasarımı bütünlüğü içerisinde grafik tasarım projesi geliştirmek. 11.Yazılı ve çevrimiçi kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme
12 12.Çevre tasarımı bütünlüğü içerisinde grafik tasarım projesi geliştirmek. 12.Yazılı ve çevrimiçi kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme
13 13.Tasarım süreçlerinin yönetimi, analiz, tartışma ve değerlendirme. 13.İlgili yazılı, görsel ve çevrimiçi kaynak taranması ve hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
14 14.Tasarım süreçlerinin yönetimi, analiz, tartışma ve değerlendirme. 14.İlgili yazılı, görsel ve çevrimiçi kaynak taranması ve hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
15 15.Projelerin sonuçlandırılması, sunumu ve sergilenmesi. 15.lgili proje görsellerinin taranması, Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları - Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları - Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS