RES827 Grafik Atölye I

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES827
Ad Grafik Atölye I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. ÖZGÜR AKTAŞ


Dersin Amacı

Grafik tasarım alanına dair sorular geliştirmek; ulusal ve uluslararası grafik tasarım etkinliklerine yönelik tasarım disiplinleriyle oluşturulmuş projelerde yer almalarını sağlamak. Dijital ve basılı medyalarda araştırma yapmaya yöneltmek. Tasarım sürecinde ürüne ulaşma yollarını araştırmak. Süreçleri algılayıp özgün bir grafik ürün oluşturmak amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Tasarım sorunlarını araştıran, ortaya koyan ve tasarım önerileriyle çözüm sunan ve sunduğu çözüm sonuçlarına yazdığı araştırma makalesi ve bildirisiyle kamuoyuna sunan profesyonel ve akademik ortamda çalışabilecek tasarımcılar yaratmak.

Dersin Ön Koşulu

Bu dersin ön koşulu yoktur.

Kaynaklar

1. Guitton, P. (2008). Logos. Index Book. (ISBN-10: 8496309851). 2. Leppert, R. (2009). Sanatta Anlamın Görüntüsü İmgelerin Toplumsal İşlevi. Ayrıntı Yayınları: İstanbul. 3. Özgen, E. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri. Mavi Ağaç Yayınları: İstanbul. 4. Steven, H. & Ilic, M. (2008). Icons of Graphic Design. Thames & Hudson 5. Broos, K. & Hefting, P. (1997). Dutch Graphic Design: A Century. The MIT Press: Cambridge. 6. Pedersen, M. (2008. ) Graphis Posters .

Notlar

İlgili çevrimiçi siteler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kendine özgü grafik tasarım biçemine sahip olur.
ÖÇ02 Grafik tasarım, sanat ve bilim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek, proje ve etkinlikler geliştirir.
ÖÇ03 Alanına özgü çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. Alanıyla ilgili çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
ÖÇ04 Görsel iletişim alanında yeni, özgün, etkili çözümler ve uygulamalar üretir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar,
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir. 5
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. 5
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür.
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir.
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tanışma ve ders akışı üzerine genel bilgilendirme Dönem akışına uygun -eski- projelerin hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 2.Grafik tasarım ile ilişkilendirilerek sorular hazırlanması. 2.İlgili yazılı, görsel ve çevrimiçi kaynak taranması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
3 Uluslararası etkinliklerde bienal, trienal ve festivallerinde verilen konulara konsept oluşturmak. 3. İlgili yazılı, görsel ve çevrimiçi kaynak taranması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
4 4.Tasarım önerileri geliştirmek, tasarım süreçlerinin analizi, projelendirme. 4. İlgili yazılı, görsel ve çevrimiçi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
5 5. Tasarım önerileri geliştirmek, tasarım süreçlerinin analizi, projelendirme. 5.İlgili yazılı, görsel ve çevrimiçi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
6 6.Sempozyum, kongre, konferans alanlarından grafik tasarım alanları ile ilişkilendirilecek konu önerileri geliştirmek, içerik planı yapmak ve makale ve bildiri olarak tamamlamak. 6. İlgili makalelerin araştırılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
7 7. Sempozyum, kongre, konferans alanlarından grafik tasarım alanları ile ilişkilendirilecek konu önerileri geliştirmek, içerik planı yapmak ve makale ve bildiri olarak tamamlamak. 7.İlgili makalelerin araştırılması ve sunumu Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınavlar - Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi
9 9. Makalelerin değerlendirilmesi. 9.Makalelerin okunması ve değerlendirme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
10 10.Makalelerin değerlendirilmesi. 10.Makalelerin okunması ve değerlendirme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
11 11. Makalelerin değerlendirilmesi. 11. Makalelerin okunması ve değerlendirme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
12 12.Belirlenen tasarım projesi süreç değerlendirmesi 12.İlgili proje görsellerinin taranması. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
13 13.Belirlenen tasarım projesi süreç değerlendirmesi İlgili proje görsellerinin taranması. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
14 14.Makale değerlendirilmesi 14.Makalelerin okunması ve değerlendirme Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 Proje ve makalenin sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi Makalelerin önceden okunması ve değerlendirmesinin ve ilgili proje görsellerinin hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları - Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları - Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS