RES826 Heykel Atölye II

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES826
Ad Heykel Atölye II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SUAT KARAASLAN


Dersin Amacı

Sanatsal bir ürün oluşturmada, farklı konu teknik ve malzemelerle, bir problemin çözümüne dönük araştırma yapma, yorumlama ve kompozisyon oluşturmayı amaçlar.

Dersin İçeriği

Üç boyutlu çalışmaların yapıldığı ve üzerinde tartışmaların yürütüldüğü, heykelsi düşünme ve üretim biçimlerini oluşturmaya ve araştırmaya dönük bir derstir.

Dersin Ön Koşulu

Hayır

Kaynaklar

Sculpture Today, Judith Collins, Phaidon Press Inc. 2007 Anatomy for the Artist, Sarah Simblet, Darling Kindersley Lim. 2001. Rodin, Bernard Champingneuelle, Thames and Hudson yay. 1988. Heykel ve Sanat Kuramları, Özi Huntürk, Hayalperest yay. 2016. Çağdaş Sanat ve Yeniden Üretim, Figen Girgin, Hayalperest Yay. 2018.

Notlar

Merkezi Kütüphane


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Heykel sanatında bir sanatsal problemin çözümüne dönük üç boyutlu tasarımlar yapar
ÖÇ02 Sanatsal bir ürün oluşturmada, farklı konu teknik ve malzemelerle tasarım yapar ve kompozisyon oluşturabilir
ÖÇ03 Sanat eğitiminde, üç boyutla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırır.
ÖÇ04 Çalışmalarında, biçim ve içerik birlikteliğinin uygunluğu bilir
ÖÇ05 Doğal formların plastik çözümlemelerini bilir
ÖÇ06 Anıtsal tasarımlar yapar ve uygulayabilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. 4
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür. 3
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir. 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur. 4
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur 2
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir. 3
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Proje konusunun sunumu, örnek çalışmaların incelenmesi, kaynakların oluşturulması, tartışma, Kaynak tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Proje çalışması ile ilgili ortaya çıkan çalışmaların biçim ve içerik birlikteliğinin uygunluğu açısından değerlendirilmesi Proje tasarım süreci Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Proje çalışması ile ilgili maket oluşturma, eskiz ve desen çizimi Materyal araştırması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
4 Proje çalışması için kullanılacak malzemelerin seçimi (taş, ağaç, metal vb. ) ve teknik özelliklerinin ürüne uygunluğu açısından incelenmesi Proje kroki çizimleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
5 Uygulama süreci Konstrüksiyon hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
6 Tasarımda ortaya çıkan sorunlar üzerine konuşma Proje uygulama çalışması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
7 Uygulama sürecine devam edilmesi Proje uygulama çalışması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi
9 Proje çalışması ile ilgili genel gidiş üzerine ön değerlendirme, eleştiri ve yorumların yapılması Proje ara sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
10 Tasrım süreci Proje uygulama çalışması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
11 Tasarımda Patine süreci Proje uygulama çalışması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
12 Proje çalışmasının tamamlanması Proje uygulama çalışması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
13 Proje çalışmasının kalıp ve döküm aşaması Kalıplama ve döküm için malzeme seçimi Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
14 Proje çalışmasının patine yapılması Proje son hal hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
15 Tamamlanan proje çalışması ile ilgili son değerlendirme, eleştiri ve yorumların yapılması Projenin bitirilmesi ve sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS