RES824 Çağdaş Sanat Uygulamaları II

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES824
Ad Çağdaş Sanat Uygulamaları II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi MUZAFFER TİRE


Dersin Amacı

Artistik duvar resmi; tarihsel gelişim sürecinin yanı sıra çeşitli malzeme ve teknik özelliklerin çerçevesinde, duvar resminin nitelikleri ve plastik özellikleri, kuramsal analiz ve uygulamalı tasarımların projelendirilmesi yoluyla irdelenecektir.

Dersin İçeriği

Sağır mimari alanlar ve çevresel alanlar için proje hazırlama, boya ve maket çalışmalarının teknikleri, önceden hazırlanmış projelerin gerçek mekanlara uygulanması sürecindeki aşamalar üzerine yapılabilecek çeşitli uygulamalarda kullanılan tekniklerle ilgili bilgi verilmektedir.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır

Kaynaklar

Sanatçı defterleri-YKY yayınları

Notlar

Çizgi ve Eller-YKY yayınları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrencilerde eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için deneysel yöntem ve teknikleri kullanma.
ÖÇ02 Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olma.
ÖÇ03 Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
ÖÇ04 Mekansal tasarım uygulamaları. Örnekler.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur. 2
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir. 5
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir. 4
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur. 4
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür.
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir. 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir. 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur. 3
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur. 3
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir. 3
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tasarım ve Sanat alanları. Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
2 Tasarım ve sanatsal mimari mekanlar. Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
3 Tasarım ve Sanat Teknolojisi. Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
4 Tasarımda mekansal uygulamalar. Örnekler. Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
5 Tasarım-Duvar Resmi ilişkisi. Dünyadan örnekler. Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
6 Duvar Resmi Projelendirme-1 ( Mekan oluşum ve araştırmaları.) Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
7 Duvar Resmi Projelendirme-2 (Teknolojik araştırmalar.) Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Duvar Resmi Projelendirme-3 ( Eskiz ve tasarımlar) Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
10 Duvar Resmi Projelendirme-4 (Photoshop uygulamaları.) Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
11 Duvar Resmi Projelendirme-5( Belirlenmiş mekanlara proje uygulamaları.) Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
12 Duvar Resmi Projelendirme-6( Belirlenmiş mekanlara proje uygulamaları.) Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
13 Duvar Resmi Projelendirme-7( Belirlenmiş mekanlara proje uygulamaları.) Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
14 Duvar Resmi Projelendirme-8( Belirlenmiş mekanlara proje uygulamaları.) Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
15 Duvar Resmi Projelendirme-9( Belirlenmiş mekanlara proje uygulamaları.) Anlatım Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS