RES807 Resim Atölye I

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES807
Ad Resim Atölye I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Uygulamalı Ders
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. NİMET KESER


Dersin Amacı

Dersin amacı; öğrencilerin özgün sanat yapıtı üretmesi için gerekli bilgi ve çalışma disiplini kazandırmak, sanat alanında araştırma yapma becerilerini desteklemek, kavramlar arasında ilişkiler kurmalarını, yeni fikirler üretmelerini, sanatsal problemlerini projelendirmelerini, güncel bir dil biçimlendirmelerini sağlamak

Dersin İçeriği

Resim sanatına ilişkin araştırmalar ve uygulama çalışmaları

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul yoktur

Kaynaklar

Suzanne Hudson, Contemporary Painting. Charles le Clair, Color in Contemporaray Painting. Hans Dam Chirstensen, Contemporary Painting Context.

Notlar

Resim sanatı alanında yayın yapan sanat dergileri, sanatçı katalogları, internet ortamında var olan sanat eserlerine dair metinler, dökümanlar, görseller, videolar, sanal müzeler.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Özgün bir sanat projesi geliştirir.
ÖÇ02 Özgün sanatsal bir dil biçimlendirir.
ÖÇ03 Sanatsal problemlerini sözlü ve yazılı olarak açıklar.
ÖÇ04 Sanat pratiğini sanat kuramlarıyla açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar,
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir. 5
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur. 5
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür.
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur. 5
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir.
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Günümüz sanatıında konu ve tema sorunu. Örnek çalışmaların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
2 Öğrenciyi eser üretmeye hazırlamak ve uygulamalı çalışmalara başlamak. Örnek çalışmaların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
3 Çağdaş sanattan örneklerin incelenmesi ve uygulama projelerine ilişkin tartışmalar Örnek eserlerin belirlenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Beyin Fırtınası
4 Örnek sanatçı çalışmalarının incelenmesi ve studyo projeleri hakkında tartışma Örnek eserlerin belirlenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
5 Öğrenci ürünlerinin materyal, teknik, biçim ve içerik ilişkisi bakımından tartışılması Eskizler, taslak ve uygulama çalışmalarının hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
6 Stüdyo çalışmalarına devam Eskizler, taslak ve uygulama çalışmalarının hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
7 Öğrenci çalışmalarının materyal, teknik, biçim ve içerik ilişkisi bakımından tartışılması Eskizler, taslak ve uygulama çalışmalarının hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
8 Ara sınav Ölçme Yöntemleri:
Portfolyo
9 Stüdyoda eser üretme çalışmaları Eskizler, taslak ve uygulama çalışmalarının hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
10 Stüdyoda eser üretmeye devam edilmesi Eskizler, taslak ve uygulama çalışmalarının hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
11 Sanatçı ifadesi nedir Eskizler, taslak ve uygulama çalışmalarının hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Sanatçı ifadesi yazma çalışmaları Eskizler, taslak ve uygulama çalışmalarının hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
13 Sanatçı ifadelerinin hazırlanması ve tartışılması Örnek sanatçı ifadelerinin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Portfolyo hazırlıkları Çağdaş sanatçıların portfolyolarının incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
15 Sergileme projelerinin tartışılması Sergileme örneklerinin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Grup Çalışması
16 Yıl sonu sınavı Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Yıl sonu sınavı Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 10 10
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,68
AKTS 6 AKTS