RES803 Heykel ve Çevre I

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod RES803
Ad Heykel ve Çevre I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SUAT KARAASLAN


Dersin Amacı

Heykelin amacı, heykelin ifade dili bakımından çevrenin kimliğini ve taleplerini göz önüne alarak heykel ve çevre arasındaki ilişkide ortaya çıkan problemleri incelemektir.

Dersin İçeriği

Tasarım aşaması ve çevre ilişkilerini, öğrenciye ölçekli maket, proje, desen, uygulama çalışmaları yaptırarak, mesleki problemlerin çözümleri üzerinde araştırmaya yöneltmek ve yaratıcılığa teşvik etmek, bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Ön Koşulu

Hayır

Kaynaklar

Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi , 1982 Semra Ögel, Çevresel Sanat, İTÜ Mimarlık Fak Yay. 1977 1000 Olağanüstü Heykel, Joseph Manca-Patrick Bade, Sirroco Yay.2007 Çağdaş Sanat Nasıl Okunur, Michael Wilson, Hayalperesy Yay.2015 Sculpture Today, Judith Collins, Phaidon Press Inc. 2007 Anatomy for the Artist, Sarah Simblet, Darling Kindersley Lim. 2001. Rodin, Bernard Champingneuelle, Thames and Hudson yay. 1988. Heykel ve Sanat Kuramları, Özi Huntürk, Hayalperest yay. 2016. Çağdaş Sanat ve Yeniden Üretim, Figen Girgin, Hayalperest Yay. 2018. Modern Sanattan Sonra, David Hopkins, Hayalperest Yay. 2018.

Notlar

Merkezi Kütüphane


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Mekanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini bilir ve tanır,
ÖÇ02 Mekanın kuramsal düzeyde inceleyerek bir mekan olgusu oluşturur,
ÖÇ03 Somut olarak bir mekan yaratılması ve biçimlenmesi gerekliliğini bilir,
ÖÇ04 Çevre kavramı ve olgusunun heykel sanatının en önemli kavram ve olgularından birisi olduğunu bilir,
ÖÇ05 Heykel ve çevre ilişkisi içerisinde ortaya çıkan sorunları irdeler.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat ve sanat eğitimi alanındaki güncel bilgileri, uzmanlık düzeyinde geliştirir. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat eğitimi ve farklı disiplinler arasında ilişkiler kurar, 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yeni bilgiler üretecek ileri düzeyde araştırma yapar. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir yöntemi, sanat alanında özgün bir araştırma tasarlamak için kullanır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında yayımlanabilir özgünçalışmalarla alana katkıda bulunur.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanatın sorunlarıyla ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanat alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar. 2
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız bir çalışma tasarlayabilir, yürütebilir, değerlendirebilir. 3
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaratıcı ve eleştirel düşünür; alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitiminde ve öğretim etkinliklerinde yönlendirici olur. 4
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma süreçlerini etik zeminde sürdürür. 4
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Sanat eğitimiyle ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir. 4
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çağdaş teknolojileri öğretim programına entegre edebilir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uzman bir topluluk içinde sanatla ve sanat eğitimiyle ilgili özgün görüşlerini savunur. 4
PÖÇ16 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili, araştırmalarını destekleyecek düzeyde kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ulusal ve uluslararası çalışma süreçlerinin bir parçası olur. 5
PÖÇ18 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere katkıda bulunur 3
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politikalar, stratejiler ve uygulamalar geliştirir. 4
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sanat eğitimiyle ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Proje konusunun sunumu, örnek çalışmaların incelenmesi, kaynakların oluşturulması, tartışma örnek çalışmaların incelenmesi, Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Proje çalışmasının yapılacağı çevrenin seçilmesi, Çevrenin etüt edilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
3 Çevre etüt raporlarının hazırlanması, Çevrenin etüt edilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
4 Heykel projesi için eskiz çizimlerinin yapılması, Eskiz Çizimler Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Problem Çözme
5 Heykelin yer alacağı alanın perspektif ve serbest çizimlerinin oluşturulması, Eskiz Çizimler Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
6 Proje çalışması ile ilgili ortay çıkacak sanat ürününde kullanılacak malzemelerin seçiminin (taş, ağaç, metal vb. ) yapılması, Materyal araştırması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Problem Çözme
7 Proje çalışmasında kullanılacak malzemelerin teknik özelliklerinin ürüne uygunluğu açısından incelenmesi, Materyal araştırması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Problem Çözme
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
9 Mekanın ölçülmesi ve alınan ölçülerin küçültülerek maket ölçüsüne dönüştürülmesi, Heykel ve mekan için kolaj çalışması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
10 1/10 ölçeğinde heykel maketinin oluşturulması, Maket uygulama çalışması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
11 Çevre ve heykel maketlerinin uygulama süreci, Maket uygulama çalışması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
12 Uygulama süreci Maket uygulama çalışması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
13 Heykel ve çevre uyumunun incelenmesi Maket uygulama çalışması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım
14 heykel ve çevre uyumunda ortaya çıkan sorunlar Maket uygulama çalışması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
15 Tamamlanan proje çalışması ile ilgili değerlendirme, eleştiri ve yorumların yapılması Sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS